CD&V stemt tegen deontologische code

Op 31 januari 2018, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

In het begin van deze maand kondigden de burgemeesters aan dat er vanaf januari één gemeenschappelijk infoblad zou verschijnen voor de gemeente Oudsbergen.  

Hmm, dat leek ons een prima idee. Geen twee lay-outs meer elke maand, maar slechts één lay-out voor de hele fusiegemeente en één grote postbedelingsronde per maand.  En voor de drukkosten kon wellicht ook een betere prijs worden bedongen, omwille van het grotere volume.

Want ja, dat moest inderdaad de bedoeling zijn van een gemeentefusie: krachten bundelen, efficiënter werken, dezelfde of een betere dienstverlening aan minder geld voor de inwoners.  

Maar dat was buiten onze burgemeesters gerekend.  Zij vonden namelijk dat de tijd rijp was om ons om de 14 dagen te bestoken met een gemeentelijk infoblad.  

Hmm, dat idee leek ons al heel wat minder goed.  Was er dan zo’n grote behoefte aan extra informatie?  En was de tijd niet eerder rijp voor minder papieren informatie, maar meer digitale, alleszins voor wie dat zou willen?  Afval, milieu, rommel, zoiets?

En bovendien - we willen nu niemand beschuldigen van partijpropaganda met het geld van de belastingbetaler - maar toch: in het laatste infoblad van Meeuwen-Gruitrode  (januari 2018), stonden er maar liefst 17 afbeeldingen van burgemeester en schepenen.  De eerste (informatieve) pagina niet meegerekend.  

Dit was toch in schril contrast met vele andere gemeenten, waar men wel degelijk een deontologische code heeft, die onder meer bepaalt dat een gemeentelijk infoblad louter ter informatie dient en niet ter profilering van de lokale beleidsmensen.  Foto’s van burgemeester en schepenen zijn in vele gemeenten dan ook verboden in het infoblad.  

Wij vonden dan ook dat een deontologische code ook in onze gemeente niet zou misstaan.  Niet dat we iemand wilden beschuldigen van partijpropaganda met het geld van de belastingbetaler - maar toch… Zulke code, die in de meeste gemeenten bestaat, is in feite gericht op het voorkomen van belangenvermenging.  Niet dat dat in onze gemeente aan de orde is.  We veronderstelden dan ook dat het voor de meerderheid geen probleem zou zijn om dergelijke deontologische code in het leven te roepen.   

De N-VA fractie vroeg tijdens de gemeenteraad van januari dan ook de stemming voor volgende punten:

  • het samenstellen van een ad hoc commissie, bestaande uit de verschillende fractieleiders, voor het opstellen van een deontologische code voor de gemeenteraadsleden
  • zolang deze deontologische code nog niet in voege zou zijn: het akkoord om, met eventuele uitzondering van de eerste pagina (met de contactinformatie van burgemeester en schepenen) geen foto’s van burgemeester en schepenen meer te plaatsen in het gemeentelijk infoblad en op de sociale mediakanalen van de gemeente, aangezien dit niet bijdraagt aan de informatieverstrekking naar de inwoners toe en geïnterpreteerd kan worden als campagnevoering
  • Verder vroeg de N-VA fractie om, uit milieu- en efficiëntie-overwegingen, de mogelijkheid te onderzoeken om de infobladen enkel digitaal te verstrekken aan de inwoners die aangeven dat ze geen behoefte hebben aan een papieren exemplaar.

De meerderheid weigerde echter op deze vragen in te gaan en stemde tegen het oprichten van een deontologische commissie.  De voltallige oppositie stemde voor.

Op de vraag naar de meerkost van een tweewekelijks infoblad, werd er geantwoord dat men erin geslaagd was een veel goedkoper infoblad te laten maken en dat het de inwoners dus niets méér zou kosten.  Een tweewekelijks infoblad zou nodig zijn om kort op de bal te kunnen spelen en snel informatie mee te kunnen delen.

Hmm.  We blijven ondertussen toch malen over een paar vragen:

  • waarom kon het infoblad dan niet al eerder goedkoper?
  • is een tweewekelijks infoblad echt zo efficiënt voor snelle informatiedeling?  Een maandelijks infoblad, aangevuld door online informatie, lijkt toch ruim voldoende en bovendien goedkoper?
  • waarom wil men niet onderzoeken of het aantal exemplaren naar beneden kan door het enkel digitaal aan te bieden voor wie dat wil?
  • en waarom wil de meerderheid eigenlijk geen deontologische code?

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is