D'n N-VA winst òch ene behauwen thùus in e gelèkkig Oudsbergen!

Op 13 januari 2018

De tweede affiches zijn geplakt.  Er staat een lange zin op en misschien begrijpt u hem niet.  Uiteraard spreekt niet iedereen het plaatselijke dialect.  Maar we willen u dus een gelukkig 2018 wensen.  Meer nog, we willen u een veilige thuis wensen, in een welvarend Oudsbergen. Met andere woorden: een Oudsbergen in goeden doen. 

"Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen" is de slagzin waarmee de N-VA over heel Vlaanderen naar de verkiezingen zal trekken.  In onze gemeente wordt dat dan "Veilig thuis in een welvarend Oudsbergen". 

Om te zorgen dat deze slagzin meer wordt dan een holle slogan, willen wij graag onze schouders zetten onder een project dat Oudsbergen op de kaart zet en waar u zich thuis voelt.

Een kleine greep uit ons verkiezingsprogramma laat u alvast zien op welke manier we hieraan willen werken:

 

ZILVEREN OUDSBERGEN

Senioren moeten zoveel mogelijk thuis oud kunnen worden.  Levendige dorpskernen voorkomen dat senioren andere oorden opzoeken op hun oude dag.   Kangoeroewonen moet worden vergemakkelijkt en aangemoedigd.  Het aanbod van sociale diensten moet worden geëvalueerd en geoptimaliseerd, eventueel in samenwerking met vrijwilligers.  Ook moet de markt worden opengesteld naar privé dienstverleningsbedrijven, zodat de beste hulp voor de beste prijs kan worden  bedongen.

Senioren moeten zoveel mogelijk gestimuleerd worden om actief deel te nemen aan de samenleving.  Hun ervaring kan perfect worden ingezet in het kader van bvb. vrijwilligerswerk (zie hieronder “Samenwerkend Oudsbergen”) in scholen, verenigingen, overlegorganen…

Senioren die daar nood aan hebben, moeten worden begeleid in hun digitale geletterdheid.  Er worden opleidingen ingericht en ondersteuning voorzien, zodat ook ouderen volop toegang krijgen tot internet en digitale dienstverlening.  Er worden oplossingen gezocht voor mensen die geen toegang hebben tot een computer of internet.  De bedoeling moet zijn om iedereen mee te krijgen op de “digitale trein”.

 

TOEGANKELIJK OUDSBERGEN

Een toegankelijkheidstoets van de openbare ruimte en openbare gebouwen moet ervoor zorgen dat mensen met een handicap zich vlot doorheen de gemeente kunnen bewegen.  De centra moeten parkeerplaatsen voor mindervaliden voorzien op de meest strategische plaatsen.  Handelszaken en horeca moeten informatie krijgen over het toegankelijker maken van hun zaak.  Handelszaken kunnen elkaar ook uitdagen in het streven naar optimale toegankelijkheid. De gemeente kan dit ondersteunen door zelfstandigen die werk willen maken van toegankelijkheid extra in de kijker te zetten.

Zoveel mogelijk diensten moeten op een digitale manier worden aangeboden, zodat er een optimale toegankelijkheid is voor eenieder.

 

SAMENWERKEND OUDSBERGEN

Hoewel de identiteit van elke dorpskern belangrijk is voor de aantrekkelijkheid van de gemeente, moet er volop worden ingezet op samenwerking over de grenzen van de dorpskernen heen.  Zo moeten verenigingen veel meer samenwerken en moeten ze gestimuleerd worden om - als opportuun voor hun werking - te fuseren. Hiervoor is het belangrijk dat de verschillende dorpskernen op een makkelijke manier met elkaar verbonden zijn voor jong en oud, via een veilige (fiets)verbinding.  

Een gemeentelijk personeelslid moet belast worden met de taak om, samen met de betrokken schepen, mogelijke samenwerkingsverbanden te detecteren en te bespreken met de verenigingen.  

Samenwerking leidt immers tot lagere werkingskosten, meer leden, en meer middelen die de vereniging tot haar beschikking heeft.

Er moet nauw overleg zijn met de verenigingen over de nood aan ruimte en aan vrijwilligers.

Een makkelijk toegankelijke website, specifiek voor Oudsbergen,  moet het aanbod en de vraag wat betreft vrijwilligers op elkaar afstemmen. We zijn er immers van overtuigd dat vele inwoners bereid zijn om enkele uren van hun vrije tijd te besteden aan het gemeenschapsleven, maar dat ze niet weten waar er hulp gevraagd wordt.

 

VEILIG OUDSBERGEN

Buurtpreventie (via Whatsapp of andere) versterkt het veiligheidsgevoel van een wijk, stimuleert de sociale cohesie en bevordert de communicatie met de wijkagent.  De gemeente moet deze buurtnetwerken dan ook aanmoedigen en ondersteunen.

De "zwarte" verkeerspunten moeten worden aangepakt.  Er moet geluisterd worden naar buurtbewoners en (zwakke) weggebruikers wanneer zich bepaalde onveilige situaties voordoen.  Schoolomgevingen dienen zo veel als mogelijk autoluw worden gemaakt.  Er dienen veilige parkeerplaatsen te worden voorzien of aangeduid, om zo weinig mogelijk confrontaties te hebben met voetgangers en fietsers.  Onveilig parkeren in de buurt van scholen dient streng te worden aangepakt.

 

Dit was een kleine greep uit ons verkiezingsprogramma.  Maar er is nog zoveel meer dat van Oudsbergen een warme en veilige thuis kan maken.  Verderop in het jaar kan u ons volledige programma raadplegen.  Ondertussen zijn al uw bemerkingen en suggesties meer dan welkom via oudsbergen [at] n-va.be of frieda.gijbels [at] n-va.be.

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is