"Doot oor kemissies toch bie uis!"

Op 5 december 2017, over deze onderwerpen: Economie en ondernemen, Jeugd & Senioren, Toerisme

Vandaag start N-VA Oudsbergen met een ludieke precampagne.

 

Aan de hand van een beperkt aantal affiches, verdeeld over de fusiegemeente, zullen enkele lokale thema’s worden aangekaart.  Ongeveer elke maand zal een ander thema aan bod komen.  Een slagzin in het plaatselijke dialect en een “vertaling” naar het Nederlands moeten aansporen om de facebookpagina of website van N-VA Oudsbergen te raadplegen voor meer achtergrondinformatie.  

Op deze manier kunnen de inwoners geleidelijk aan kennismaken met de inhoud van ons lokale verkiezingsprogramma.

 

In de maand december zal de lokale kleinhandel en horeca centraal staan.  Met de slagzin “Doot oor kemissies toch bie uis”, willen we ten eerste de Oudsbergenaren aanzetten om (onder andere) de kerstinkopen bij de lokale handelaars te doen, maar willen we ook aangeven welke rol het gemeentebestuur kan spelen in het verlevendigen en aantrekkelijker maken van de dorpskernen.

 

Voor de N-VA is lokale identiteit immers één van de kernwaarden.  Mensen moeten graag in hun gemeente wonen en er trots op zijn.  Jong en oud, van welke afkomst ook, moeten zich “thuis” en veilig voelen in hun gemeente.  Eén van de voorwaarden hierbij is dat men elkaar kent en leert kennen, dat men elkaar ontmoet bij de slager en de bakker.

 

De slagzin in het dialect wil de nadruk leggen op de lokale geschiedenis van onze gemeente.  Niet iedereen spreekt nog dialect, niet iedereen is van één van de dorpskernen afkomstig, maar het is wel fijn om de geschiedenis en de authenticiteit van de deelgemeenten te kennen en te koesteren.  Met een blik op de toekomst, wel te verstaan.

 

Een blik op een stukje van het programma:

 

WINKELEN IN OUDSBERGEN

 

Een dorp waar het goed wonen is  en waar mensen elkaar kennen stimuleert om lokaal te gaan winkelen.  Kleinhandel is, net zoals horeca, essentieel om een dorpskern te laten bruisen.  Het gemeentebestuur moet de banden met kleinhandel en horeca aanhalen.  Dit kan door acties op poten te zetten, in overleg met de lokale ondernemers(organisaties) om lokaal winkelen te stimuleren en mensen in de winkelstraat te krijgen.  Een bakker of een buurtwinkel in de kleinere dorpskernen maakt het ook voor ouderen aantrekkelijker om in de eigen gemeente te blijven wonen.  Ook deze kleinere dorpskernen moeten op regelmatige tijdstippen in de kijker worden gezet, zowel naar de eigen inwoners als naar toerisme toe, zodat het aanlokkelijker wordt voor handel en horeca om zich hier te vestigen.

Om de kleinhandel alle kansen te geven en de nadruk op de dorpskernen te leggen, worden baanwinkels zoveel mogelijk geweerd.

 

LEKKER OUDSBERGEN

 

Onze horeca is een niet te onderschatten onderdeel van een levendige dorpskern.  Nieuwe horecazaken zullen als vanzelf aangetrokken worden tot een gemeente die leeft en op de kaart staat.  Anderzijds zullen bezoekers aangetrokken worden door een dorpskern waar het goed toeven is en waar hapjes en drankjes binnen handbereik zijn.  Het gemeentebestuur heeft een grote rol om haar gemeente te promoten en de dorpskernen aantrekkelijk te maken.  Bovendien is het hoog tijd om de belasting op drankslijterijen af te schaffen.  De N-VA pleit hier al lang voor.  

 

ONTMOETEN IN OUDSBERGEN

 

Om de dorpskernen te doen bruisen, zijn er niet per se grote financiële inspanningen nodig.  Groene zones moeten behouden worden of, waar mogelijk, aangelegd.  Zitbanken in de kernen maken het voor ouderen haalbaar om de centra te voet te bezoeken en creëren ontmoetingsplaatsen.  Een centraal petanqueplein kan oud en jong samenbrengen.

Waar mensen elkaar ontmoeten, leren mensen elkaar kennen.  Dit verhoogt de sociale controle en het gevoel van veiligheid.

 

TYPISCH OUDSBERGEN

 

Onder de paraplu van Oudsbergen gaan 8 dorpskernen schuil.  Het is van belang dat elke dorpskern haar eigen identiteit volop kan uitspelen en benadrukken.  Het gemeentebestuur moet inspanningen doen om de dorpsgeschiedenis op het voorplan te plaatsen en de toekomst voor elke dorpskern uit te tekenen.   Wat betreft het rijke arsenaal aan onroerend erfgoed,  is een goed contact en overleg met de eigenaars van  belang, zodat er tijdig ingegrepen kan worden als nodig.  De gemeente moet kennis en expertise in huis halen door één van haar personeelsleden op te leiden wat betreft dit onroerend erfgoed.  Tijdige kennisdeling en restauratie kan immers latere grote kosten en mogelijke afbraak voorkomen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is