Duiding bij artikel huis-aan-huis blad mei 2017 in verband met "dubbele functies"

Op 12 mei 2017

Het artikel over de "dubbele functies" in ons huis-aan-huis blad lijkt heel plaatselijk wel wat stof te doen opwaaien.  Per e-mail werden we op de vingers getikt en werd er beweerd dat er onwaarheden in ons artikel zouden staan.

We geven dan ook met plezier meer uitleg en duiding.

 

Dat we schreven dat de secretaris en de financieel beheerder een flinke loonopslag kregen, blijkt een heel gevoelig punt te zijn.  Dit is echter een openbaar gegeven.  Het heeft ook niet rechtstreeks te maken met het aannemen van extra taken, zoals door degenen die ons contacteerden werd opgemerkt, maar wel met het gelijkstellen van de lonen aan het hoogste loon.  Die gelijkstelling is per decreet bepaald in het kader van de fusie, en daar gaat het ook niet om. 

 

Het gaat hem er wel om dat dat hoogste - en meteen ook maximum - loon een tijd geleden op de gemeenteraad van Meeuwen-Gruitrode werd toegekend aan de nieuwe secretaris en bijgevolg ook aan de ontvanger.  Uiteraard was de N-VA fractie het daar toen niet mee eens omdat er op die manier geen ruimte meer was voor groei en prestatiegerichte beloning.  Nu deze  loonsverhoging door de fusie ook aan de andere secretaris en ontvanger wordt toegekend, zal dit nog grotere implicaties hebben dan verwacht.    

 

In geen geval hebben wij twijfels over de "betrouwbaarheid, de inzet, de klantvriendelijkheid en de deskundigheid van het personeel", zoals in de briefwisseling wordt gesuggereerd.  Dat wij aan de capaciteiten van het personeel zouden twijfelen, staat natuurlijk ook helemaal niet in onze tekst. Het lijkt wel een poging om ons in een bepaald hoekje te plaatsen. 

 

Het is daarentegen wel de bedoeling van ons artikel om het gemeentepersoneel duidelijkheid te geven over hun toekomst. 

We hopen het gemeentebestuur aan te zetten tot het communiceren van een duidelijk en transparant plan. 

Welke mogelijkheden zijn er voor de personeelsleden?  Zullen er opportuniteiten zijn om door te groeien?  Kunnen zij hun talenten ook na de fusie nog volop inzetten? 

En wie weet blijkt na overleg met het personeel dat sommigen kansen zien op andere niveaus of in andere gemeenten -  worden zij daarin dan begeleid?

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is