Es ederein nùuw ins vier zien eige dier wuiw kiere, waas de hièl straot pruuper

Op 5 maart 2018, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws en activiteiten, natuur en landbouw, Toerisme

Opnieuw een slogan in het dialect, die zoveel wil zeggen als: "Als iedereen voor zijn eigen deur zou keren, was de hele straat schoon".  Niet met de bedoeling dat iedereen effectief zijn stuk van de straat schoonmaakt, maar wel dat iedereen de hand in eigen boezem zou steken en zorgt dat er geen zwerfvuil op straat belandt.

De maand maart staat voor N-VA Oudsbergen dus in het teken van zwerfvuil.  

Je kan er helaas niet naast kijken.  Langs boswegen zijn de bermen soms bezaaid met drankblikjes en ander afval.  Erg storend, vooral omdat het afbreuk doet aan de natuurlijke schoonheid van onze gemeente.  

 

Stukjes blik die - bijvoorbeeld door het maaien van de berm - in een koeienwei terechtkomen en vervolgens in een koeienmaag, kunnen ernstige schade toebrengen en in vele gevallen zelfs leiden tot sterfte van het dier.

 

De bedoeling van de zwerfvuilactie is om de aandacht te vestigen op het fenomeen en mensen te doen nadenken eer ze drankblikjes of ander afval in de natuur gooien.  

 

Maar ook het gemeentebestuur moet haar rol spelen.  Enerzijds moeten er voldoende vuilnisbakken en eventueel “blikvangers” worden voorzien langs wandel- en fietspaden.  Vuilnisbakken moeten tijdig worden geleegd.  Rond glasbollen en papiercontainers dient er  waakzaamheid aan de dag worden gelegd en moet er regelmatig worden schoongemaakt.  Een slordige omgeving trekt immers zwerfvuil aan.

 

Anderzijds moet het gemeentebestuur duidelijk laten zien dat ze dergelijk gedrag niet tolereert.  Sensibiliserings- en informatiecampagnes moeten consequent worden uitgerold, om optimaal in te spelen op preventie door te appelleren aan de burgerzin.  Voor zij die hardleers zijn, moeten consequent sancties volgen.  

 

Patrick Creemers, gemeenteraadslid N-VA Meeuwen-Gruitrode: “Een actie rond zwerfvuil is echt hoognodig.  Het huidige gemeentebestuur heeft het er nu en dan wel eens over, maar er is geen consequent en alomvattend plan van aanpak. Voor de N-VA is het belangrijk dat burgers respect hebben voor elkaar en de nodige zin voor verantwoordelijkheid aan de dag leggen.  Zwerfvuil is een uiting van asociaal gedrag en een gebrek aan solidariteitszin. Zwerfvuil opruimen kost veel geld aan de gemeenschap. Dit wangedrag mag streng worden aangepakt”.

 

Jochen Schuermans, fractieleider van N-VA Meeuwen-Gruitrode, en Frieda Gijbels, lijsttrekker voor de lokale verkiezingen van Oudsbergen, trapten de actie symbolisch op gang door te gaan “ploggen”.  Deze nieuwe trend is overgewaaid uit Scandinavië en betekent dat er al joggend zwerfvuil wordt opgeraapt.  Op hun ronde doorheen Ellikom en Wijshagen verzamelden ze 2 volle vuilniszakken met drankblikken, petflessen, plastic zakken en andere rommel.

 

Een pure schande”, zo zeggen Jochen en Frieda.  

 

 

   

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is