Gemeenteraad 28 september 2017 - aanvullende punten N-VA fractie

1. Panne Telenet / Infrax – 24/08/2017

In de laatste week van Augustus was er ’s avonds een grootschalige panne van het internet, door schade aan een belangrijke glasvezelkabel in Opitter.

Grote delen van Opglabbeek, Meeuwen-Gruitrode en andere omliggende gemeenten werden getroffen, met als gevolg dat zowel particulieren, handelaars, vrije beroepers, KMO’s als grotere bedrijven maar dan 12 uur lang geen gebruik konden maken van internet, telefonie en TV.

Volgens Telenet en Infrax een “ongelukkige samenloop van omstandigheden” aangezien er normaalgezien bij falen van één kabel, een andere het automatisch overneemt. In dit geval zou het een uitzonderlijke situatie geweest zijn, aangezien net op dat moment onderhoudswerken bezig waren op de tweede “back-up” kabel.

Het zou dan wel kunnen dat de situatie uitzonderlijk was, maar feit is dat er in tussentijd nergens informatie te verkrijgen was.  Telefoontjes op de avond van de panne naar Telenet leerden individuele gebruikers dat de panne 3 uur zou duren.  Aangezien dat in eerste instantie nog leek mee te vallen, zullen vele zelfstandigen of bedrijven niet meteen maatregelen hebben getroffen.  Toen er de volgende ochtend nog steeds geen connectie was, werd er door Telenet telefonisch gemeld dat deze schade ’s nachts niet hersteld kon worden.  Dat betekent dus dat de avond voordien al duidelijk was dat de connectie veel langer uit zou liggen dan enkele uren.

En het was niet alleen een avondje zonder televisie.  Voor vele bedrijven die telefonisch en/of via mail niet bereikt konden worden was er wellicht sprake van inkomstenverlies. Of wat met medische zorgverleners die niet bereikt konden worden, of inwoners die niemand konden bereiken in geval van noodsituaties?

- Moet een organisatie als Infrax, waar onze gemeente overigens ook deel van uitmaakt, niet pro-actiever communiceren?  En indien deze communcatie schortte, hadden de gemeentebesturen dan niet alerter kunnen reageren en informeren? 

- Is het gemeentebestuur van plan compensaties te vragen aan Infrax , Telenet voor de geleden schade en het ongemak?  Misschien kan men in deze zelfs de handen in elkaar slaan met besturen van de omliggende gemeenten?

- Zal onze vertegenwoordiger binnen Infrax aankaarten op welke manier deze situaties in de toekomst kunnen worden vermeden?

- Zal er door de gemeente een plan worden opgemaakt voor toekomstige informatieverspreiding in geval van dergelijke pannes? We denken hierbij aan samenwerking met de hulpdiensten, kranten, radio.

 

2. Wegenwerken Neerglabbeek

Het is met stomme verbazing dat de inwoners van Neerglabbeek de wegeniswerken ondergaan. “Dit kan toch niet meer”, horen we menig Neerglabbekenaar zeggen.

Het begint allemaal als men de Verbindingsstraat aanduidt als omleidingsweg. Dit niet in één richting, maar in twee richtingen. Inwoners weten niet hoe hun kinderen veilig naar school te brengen: men rijdt er als op een autostrade. Na veel e-mails heen en weer, komen er uiteindelijk 3 verkeerskussens. De situatie wordt iets beter, maar nog steeds gevaarlijk door het tweerichtingsverkeer. Met een kleine inspanning, had men hier ook éénrichting van kunnen maken.

Daarna wordt de weg afgesloten van het kruispunt naar Opitter tot Gruitrode. Omleiding wordt voorzien over de Groenstraat. Één verkeerskussen wordt weggehaald uit de Verbindingsstraat; met als gevolg dat er weeral veel te snel en gevaarlijk gereden wordt.

Op een e-mail van raadslid Breemans aan de burgemeester hierover, krijgt zij als antwoord dat wegeniswerken altijd hinder met zich meebrengen en dat er nog steeds twee kussens liggen in de Verbindingsstraat.  Aan zo een antwoord heeft uiteraard niemand iets aan, want de situatie blijft erdoor ongewijzigd en even gevaarlijk. Is het zo’n grote kost om meer verkeerskussens aan te schaffen?

In augustus staat er op de facebook van burgemeester en schepen volgende melding: “Op 1 september zullen de kinderen van Gruitrode en Neerglabbeek veilig naar school kunnen”. 

Voor de kinderen van Gruitrode zal dat wel kloppen, maar zeker niet voor die van Neerglabbeek. Alles ligt er open en is of niet, of maar half afgewerkt. Echt geen veilige situatie voor de schoolkinderen.

In het begin kregen de inwoners ook nog een brief in de bus indien er belangrijke werken voor de deur gepland werden. Nu niet meer. Enkele weken geleden, op een maandagmorgen, waren er ineens grote graafwerken, terwijl er was gezegd dat de Nieuwstraat aan de beurt was.

Het café op de hoek had al snel grote gevolgen! Klanten konden er nergens meer parkeren en bleven daardoor maar weg. Na een e-mail naar de gemeente, kwam er een antwoord met de goede raad dat klanten dan maar in de Loostraat moesten parkeren en het laatste stukje te voet moeten gaan. Nu vraag ik u: gaan jullie door de modder en een opgebroken weg lopen om een gezellige avond te beleven in een café? De meeste mensen niet. Die rijden door en gaan ergens anders naar toe! Dus verschillende dagen geen, of alleszins significant lagere inkomsten!

De standaardantwoorden van het gemeentebestuur ergeren de inwoners van Neerglabbeek. Voor menig Neerglabbekenaar, opnieuw het bewijs dat Neerglabbeek “het laatste dorp van de fusie is”.

Nog een opmerking: op de weg naar Opoeteren vanaf “frituur Geert” werd vorige week alles voor de 5 de keer opengegooid! Voor de 5de keer! Wat een ellende voor de inwoners! Waarom kan dit niet in één keer gebeuren? Het gemeentebestuur heeft hierop geantwoord dat dit in de handen van de aannemer ligt. Ook het feit dat heel Neerglabbeek in puin ligt en er nergens iets wordt afgewerkt stoort de inwoners enorm. Waarom kan men niet één project tegelijk afwerken?

De mensen gaan tegenwoordig zelf naar de coördinator toe om dingen te vragen. Zo is er vorige week iemand geweest om dat hoogteverschil weg te laten werken in de Nieuwstraat. Daar kan al weken niemand meer door, terwijl ze er niet meer aan het werken zijn. “Ze waren zich daar niet van bewust” was het antwoord en zouden kijken wat ze konden doen!

De inwoners van Neerglabbeek zijn het beu!

Dus daarom onze vraag: wat gaat de gemeente hieraan doen?

 

3. Looppiste Gruitrode

Ongeveer 270.000 Vlamingen lopen op min of meer regelmatige basis.  Ook vele Meeuwen-Gruitrodenaren halen graag al joggend een frisse neus.  Onze omgeving leent zich dan ook uitstekend om al lopend of joggend de natuur in te trekken, in groep of alleen.  In onze gemeente hebben we bovendien loopomlopen van het type Finse Piste in Wijshagen en in Gruitrode.  In Gruitrode is er aansluitend ook een omloop van 3 km.  Voor elk wat wils dus, en de omlopen worden gretig gebruikt.

Nu kwam ons ter ore dat er nog wel wat verbeterpunten zijn, vooral wat betreft de omloop in Gruitrode.

Volgende opmerkingen kwamen aan bod:

- de verlichting van de Finse Piste in Gruitrode bestaat uit hoge straatlampen . Volgens vele lopers die van de Finse Piste in Gruitrode gebruik maken is deze verlichting zeker voor verbetering vatbaar, want biedt ze alles behalve een veilig gevoel.  Er wordt ook gevraagd waarom er geen LED verlichting wordt geïnstalleerd.

- de aanduiding van de afstanden is zeer moeilijk leesbaar.  Wat dat betreft is de situatie in Wijshagen een stuk beter.

- op de omloop van 3 km is er geen verlichting voorzien.

- de omloop van 3 km is vaak moeilijk beloopbaar door hoge begroeiing of laaghangende takken, die blijkbaar niet stelselmatig worden gemaaid of gesnoeid.  Het gebeurt regelmatig dat er langere tijd een omgevallen boomstam in de weg ligt.

- er zijn veel te weinig vuilnisbakken, die ook nog heel onregelmatig worden leeggemaakt, waardoor er veel afval naast de vuilnisbak terechtkomt.

- er ligt te weinig schors op de Finse piste.

 

Aangezien deze omlopen een prima alternatief zijn voor het lopen in de vrije natuur of op verharde wegen en een veiliger gevoel zouden moeten bieden aan wie niet graag alleen loopt, stellen we dan ook de vraag of het gemeentebestuur het mogelijk ziet om volgende verbeteringen aan te brengen:

- betere verlichting voorzien op Finse piste in Gruitrode, in tweede instantie ook van de  3 km ronde.  Vandaag moet hierbij bovendien worden gemikt op zuinige en duurzame verlichting, van het type LED.  Wellicht moeilijk door de bomen rondom, maar toch de moeite om te onderzoeken, is het plaatsen van kleine zonnepanelen voor de stroomvoorziening van deze verlichting.  Meer verlichting biedt immers een veiliger gevoel en zal nog meer lopers aantrekken in de avonduren, wat natuurlijk op zich ook weer het veiligheidsgevoel zal versterken.

- een systematische controle door de groendienst van de beloopbaarheid van de 3 km ronde, zodat het pad goed doorgankelijk blijft en de afstands- en richtingaanduidingen duidelijk zichtbaar zijn.

- duidelijkere afstands- en richtingsindicaties (grotere letters en cijfers, meer contrast), die niet verscholen zitten achter bomen, palen, begroeiing…

- plaatsen van meer vuilnisbakken, die zeer regelmatig worden geledigd, om de omloop net en aangenaam te houden en zo ook respect van de bezoekers af te dwingen.

- regelmatig aanvullen van schors.

 

4. Chiro-lokalen

In 2014 werd onze gemeente uitgeroepen tot kindvriendelijke gemeente, en werd er door het gemeentebestuur breed gecommuniceerd over deze nieuwe titel.

Voor één van de grootste jeugdverenigingen uit onze gemeente moeten dit toch loze woorden lijken.

De vraag van Chiro Meeuwen, om een oplossing te vinden voor hun te kleine lokaal, blijft immers onbeantwoord.

Recent kwam Chiro Meeuwen op TV Limburg met deze problematiek.  Een citaat:  “De lokalen van de Chiro van Meeuwen zijn veel te klein. Ze vragen naar eigen zeggen al geruime tijd een oplossing van het gemeentebestuur, “maar die houden hun aan het lijntje”, klinkt het. Concrete plannen worden telkens op de lange baan geschoven, terwijl het ledenaantal van de chiro blijft stijgen. De Chiro telt ondertussen 175 leden”.

Verder: “Schepen van Jeugd, Marco Goossens, reageert verrast op de vraag van Chiro Meeuwen … de leidsters zouden nog nooit eerder gecommuniceerd hebben over de nood aan nog meer ruimte”.

Volgens de schepen zal de Chiro permanent over twee lokalen kunnen beschikken na de verhuis van de KSA, over een ruime kelder voor opslag en kunnen ze gebruik maken van 3 lokalen in ‘t Heem. De schepen beweert verder dat “ze de ruimten kunnen huren voor een symbolische euro”.

 

Nu blijkt dat één en ander niet strookt met de waarheid:

Ten eerste werd de problematiek meermaals aangekaart tijdens gesprekken in de jeugdraad, het is dus niet zo dat de betrokken schepen niet op de hoogte was.

Ten tweede is er geen sprake van “een symbolische euro”.  In 2016 betaalde de Chiro immers +/- 1600 euro aan huur voor de lokalen in ’t Heem.

 

We begrijpen dat er ondertussen een gesprek is geweest met de Chiro, maar dat er toch nog geen concrete vooruitgang geboekt is in dit dossier en dat er veel onduidelijkheid blijft.

Als N-VA fractie vragen we ons af of het gemeentebestuur hier niet een veel actievere rol dient op te nemen.

Sinds April 2017 is het algemeen bekend dat de middenschool van Meeuwen de deuren zal sluiten, en er dus in principe een grote infrastructuur ter beschikking zal komen. We begrijpen dat deze infrastructuur geen eigendom is van de gemeente, maar toch moet er volgens ons overleg mogelijk zijn met het schoolbestuur en het bisdom, zodat deze kwestie kan worden opgelost.

Een andere mogelijkheid ligt wat ons betreft in de herbestemming of nevenbestemming van de kerken in onze gemeente.  Is het zo ondenkbaar dat de Chiro van Meeuwen op een zondagmiddag gebruik maakt van de kerkinfrastructuur, die op dat moment toch leeg staat? Helaas werden de verenigingen niet ernstig geconsulteerd in de opmaak van dit kerkenplan.

Namens N-VA willen wij  dan ook een stand van zaken vragen, en zijn we benieuwd naar de voorstellen tot oplossing voor het plaatsgebrek voor de 175 leden, en de leiding van Chiro Meeuwen.

 

5. Limburgs Oktoberfest – inplanting tent – uniforme regelgeving?

Toen een jeugdvereniging recent hun jaarlijkse fuif wilde organiseren op de sportterreinen, werd hen gevraagd hun feesttent op een andere locatie op te stellen.   Deze vraag kwam er naar aanleiding van klachten van geluidsoverlast.

In het verleden stond de tent aan de kant van de Bosstraat, vlak bij een elektriciteitskast en een waterput, wat een efficiënte aansluiting op het elektriciteitsnet en de watervoorziening toeliet.

Naar aanleiding van de klacht vroeg het gemeentebestuur om de tent te plaatsen aan de kant van de Genitsstraat, een heel eind verderop (+/- 200 – 250 m).

Aangezien de elektriciteitsvoorziening hier niet zo evident bleek, diende er door de vereniging een noodgenerator te worden voorzien.

Bovendien zou de jeugdvereniging slechts 3 weken op voorhand, tijdens het veiligheidsoverleg, op de hoogte zijn gebracht van de herlocatie.

Ondertussen werd er ook het Limburgs Oktoberfest georganiseerd, waarbij de tent blijkbaar zonder problemen toch weer aan de kant van de Bosstraat mocht staan.

 

In concreto hebben wij volgende vraag:

Indien bepaalde regels moeten worden aangepast omwille van geluidsoverlast, dan hebben wij daar alle begrip voor. Deze nieuwe regels moeten volgens ons dan wel voor iedereen gelden.  Op het gebied van de te verwachten geluidsoverlast kan het verschil ons inziens niet liggen. Aan het feit of de ene vereniging van onze gemeente zelf is en de andere niet, ook niet.  De organisatoren van het Oktoberfest komen nota bene niet uit onze gemeente.

Hoe verklaart het gemeentebestuur dit verschil in benadering van de initiatiefnemers / verenigingen?

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is