Gemeenteraad 29 april 2019

Op 2 mei 2019, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Over de gemeenteraad van 29 april. 

Er stonden in totaal 34 punten op de gemeenteraadsagenda en nog een zevental punten op de agenda van de OCMW-raad, waaronder toch wel een aantal belangrijke zaken, die we graag even toelichten.

 • Verkoop gronden sportzone Meeuwen: verleden jaar werd er een openbare marktbevraging gedaan om privé investeerders aan te trekken naar de sportzone in Meeuwen.  Het gaat hier om gemeentelijke grond die verkocht wordt aan investeerders die een project willen opstarten rond sport/vrijetijdsbesteding.  Het spreekt voor zich dat  wij ondernemerschap van harte willen ondersteunen en aanmoedigen, maar aangezien het om gemeenschapsbezit gaat dat verkocht wordt, horen daar uiteraard een aantal vragen bij:
  • het gaat om een privé instructiezwembad en een trampolinehal, projecten die zeer welkom zijn in onze gemeente, maar die uiteraard niet zonder risico zijn.  Wat als het onverhoopt mis zou gaan en de gebouwen leeg komen te staan?  Heeft de gemeente dan voorkooprecht? (neen, zo blijkt)
  • de manier van marktbevraging, waarbij er slechts gedurende een maand projecten konden worden ingediend, riep bij ons toch vragen op.  Het is ons niet duidelijk of op deze manier alle potentiële ondernemers/investeerders voldoende kansen hebben gekregen. Enkel projecten die al “klaar” waren, konden immers tijdig worden ingediend. 
  • de parking zou eerst door de investeerders zelf worden aangelegd, maar wordt uiteindelijk door de gemeente aangelegd (raming +/- 660.000 euro). Ook hier weer de vraag of dit een oneerlijk voordeel is ten opzichte van andere ondernemers.  Het argument, dat op deze manier de parking nog gemeenschapsbezit blijft en dus ook nog kan worden ingezet voor andere activiteiten, houdt wel steek.  Afwachten maar of dit ook daadwerkelijk zal worden gedaan.

Gezien de onduidelijkheid op verschillende punten, onthield onze fractie zich bij de stemming.  Verder wensen wij de hoger vermelde ondernemers alle succes met hun project!

 • Erfpacht van een lot ter hoogte van de sportzone van Meeuwen voor Judo Meeuwen

Goedgekeurd door alle fracties. Succes aan de judoclub van Meeuwen!

 • Tweede pensioenpijler voor contractuelen gemeentepersoneel - bepaling toelage naar aanleiding van de gemeentefusie

Er werd verwezen naar een protocolakkoord met de vakorganisaties, maar toen ik opmerkte dat dat document niet te vinden was tussen de documenten die ons werden bezorgd, bleek dit er - tot verbazing van de voorzitter - per ongeluk niet aan toegevoegd te zijn.  Per ongeluk of niet, het was op deze manier niet mogelijk voor ons om er een oordeel over te vellen.  Onze fractie onthield zich dan ook. 

 • Het reglement over de eretitels voor mandatarissen moest opnieuw worden opgesteld

Omdat we het een beetje vreemd vonden om een reglement op te stellen voor eretitels voor onszelf, besloot onze fractie om zich te onthouden.  Dit doet uiteraard geen afbreuk aan de verdiensten die de mandatarissen die in aanmerking kwamen voor een eretitel ongetwijfeld hebben gehad.  Onze felicitaties dan ook aan de mandatarissen die in het volgende agendapunt een eretitel hebben ontvangen.

 • Toegevoegd punt N-VA fractie: invoeren van het “OPTIMO” systeem door Limburg.net over heel Limburg.

In Het Belang van Limburg van 28 maart 2019 lazen we dat het Optimo systeem in heel Limburg zal worden doorgevoerd door Limburg.net. Er heeft een proefproject met dit systeem gelopen in Lommel, in Wijshagen en Ellikom en in twee deelgemeenten van Tongeren.

In het krantenartikel staat letterlijk (citaten van de vorige en huidige voorzitter van Limburg.net):
Optimo is in 2016 als proef ingevoerd in Lommel en wordt ook getest in Oudsbergen en Tongeren. Waarom wordt dit systeem met gekleurde zakken hét uniforme inzamelsysteem voor Limburg?
Walter Cremers: “Van de drie ophaalsystemen die we hebben, is dit het meest flexibele en kostenbesparende. In stedelijke gebieden kunnen we wel nog altijd met ondergrondse inzameling werken.”
Luc Wouters: “89 procent van de inwoners van Lommel is er tevreden over. Het is dus zeker een meerwaarde voor de inwoners. Optimo is ook klimaatvriendelijk omdat er maar één vuilniswagen moet uitrijden. Het is ook makkelijk uit te breiden met een bijkomende zak, bijvoorbeeld voor keukenafval. Een wijziging zorgt altijd voor weerstand, maar wij geloven er rotsvast in.”


Ons persoonlijk aanvoelen was dat het systeem niet in alle Ellikomse en Wijshagense gezinnen even enthousiast werd onthaald. Aangezien het een proefproject was, mochten we veronderstellen dat onze feedback zou worden meegenomen in de evaluatie, maar het lijkt nu alsof het proefproject nooit in Ellikom of Wijshagen heeft plaatsgevonden.  Er wordt alleszins met geen woord over gerept in het geciteerde artikel. Er werd ook nooit een evaluatie van het project bekendgemaakt.
Bovendien verklaarde de burgemeester van Meeuwen-Gruitrode in september (facebook) dat er zou gezocht worden naar duurzame oplossingen die gebruiksvriendelijker zijn, aangezien meer dan de helft van de inwoners van Ellikom en Wijshagen de containers praktischer vonden.
De N-VA fractie stelt dan ook volgende vragen:
- Hoeveel mensen uit Ellikom en Wijshagen vulden de enquête in?
- Wat was het resultaat van deze enquête?
- Waar kunnen we dit resultaat terugvinden?
- Wat is er met de evaluatie gebeurd?
- Welke inspanningen hebben de burgemeester en/of onze vertegenwoordiger binnen Limburg.net gedaan om de feedback uit onze gemeente ernstig te laten nemen?
- Welke besparing brengt het Optimo project met zich mee en gaan de gebruikers dit ook merken?
- Staat het Optimo systeem al op punt? Hoe gebeurt de afvalscheiding en -verwerking? Is het werkelijk milieuvriendelijker?
Er werd een uitgebreide uitleg verschaft door de bevoegde schepen.  We bleven echter op onze honger zitten wat betreft de verwerking van de feedback van onze eigen deelgemeenten.  Bovendien werd door de burgemeester/voorzitter verteld dat de invoering van het Optimo systeem helemaal nog niet beslist was.  Vreemd toch, aangezien zowel de vorige als de huidige voorzitter van limburg.net dit in het hoger vermelde krantenartikel duidelijk aangeven. 
Aangezien de bevoegde schepen echter sinds kort zelf in de raad van bestuur van limburg.net zetelt, veronderstel ik dat hij onze bezorgdheden zal meenemen en ook verdedigen.  We volgen het alleszins op...

Frieda Gijbels, fractieleider N-VA Oudsbergen

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is