Economie en ondernemen

De N-VA-fractie is zich ervan bewust dat de economische crisis nog helemaal niet voorbij is.  Hoewel de nieuwe regering zijn uiterste best doet om een gunstig ondernemersklimaat te scheppen, blijven er problemen rond  tewerkstelling bij jongeren, bedrijven die moeten herstructureren of zelfs volledig de deuren dienen te sluiten .

De sluiting van Ford in Genk ligt nog vers in ons geheugen. Ook in Meeuwen-Gruitrode werden hierdoor 94 gezinnen direct getroffen.  Indirect reiken de gevolgen wellicht nog verder.  

Daarom roept de N-VA het gemeentebestuur op, om alle initiatieven die de lokale (industriële) activiteit kunnen verbeteren te ondersteunen en te versterken.

In dat opzicht blijft de N-VA immers op zijn honger zitten. 

Concreet vindt N-VA het een gemiste kans dat er bij de goedkeuring van de voorbije begrotingsronde geen gehoor is gegeven aan de vraag van de zelfstandigen om de belasting op drankslijterijen en drijfkracht af te schaffen of toch minstens te herzien. Dit zijn relatief kleine ingrepen die ademruimte kunnen geven aan onze lokale ondernemers, en op termijn groei kunnen genereren wat dan weer resulteert in bijkomende arbeidsplaatsen.

Zo hoopt de N-VA ook dat het gemeentebestuur open staat voor een studie in verband met een industriegebied, aansluitend aan het industriegebied van Opglabbeek. Op lange termijn dienen er namelijk bijkomende arbeidsplaatsen gerealiseerd te worden, en dit bij voorkeur daar waar dit geen extra zwaar verkeer in de dorpskernen met zich meebrengt.

Nieuws over dit onderwerp

"Doot oor kemissies toch bie uis!"

Vandaag start N-VA Oudsbergen met een ludieke precampagne.   Aan de hand van een beperkt aantal affiches, verdeeld over de fusiegemeente, zullen enkele lokale thema’s worden aangekaart.  Ongeveer elke …