Financiën en Begroting

De N-VA betreurt dat er bij de laatste begrotingsgoedkeuring geen verlaging is geweest van de aanvullende persoonsbelasting.  We blijven daarmee bij de 10% duurste gemeentes. De gemeente MOET de ambitie hebben te streven naar het Vlaamse gemiddelde, dat momenteel nog steeds slechts 7,2 % bedraagt in plaats van de 8% die in onze gemeente wordt gehanteerd. Wij denken dat dit haalbaar moet zijn indien verstandig wordt omgesprongen met duurzame investeringen die ten goede komen aan alle inwoners van onze gemeente en indien budgetcontrole strikt wordt toegepast.

Nieuws over dit onderwerp

Wilt gèè 'n vruiw es bèrgemeister?

Een vrouwelijke burgemeester voor Oudsbergen, zou dat niet vernieuwend zijn?   Dat er geen verschillen zijn tussen mannen en vrouwen, dat zul je Frieda Gijbels, kandidaat-burgemeester voor Oudsbergen, …

Det waas "Det weert Roy"?

Bij het lezen van een verslag van het schepencollege, stuitte de N-VA op een passage, waaruit bleek dat er juridisch advies moest worden ingewonnen over het dossier “Masterplan voor de ontwikkeling …

Enige bedenkingen bij de begroting 2017

Nog snel geld bij de burgers halen om dan tegen 2018 een belastingverlaging aan te kondigen?   Uiteraard kon onze fractie niet akkoord gaan met de voorgestelde begroting.  Al jaren vragen wij een …