Ruimtelijke ordening

Woonzones horen zo dicht mogelijk bij de dorpskernen, bedrijven worden bij voorkeur gecentraliseerd op daartoe geëigende terreinen. Daarom zijn initiatieven wenselijk om industriële bedrijven uit de dorpskernen te halen. Dit zal bovendien een positief gevolg hebben op de aantrekkelijkheid van onze dorpskernen. Leegstand dient zo veel mogelijk te worden voorkomen aangezien dit leidt tot een verpauperd beeld van een wijk. In het bijzonder eist N-VA initiatieven omtrent de leegstand aan het kruispunt Hoogstraat – Weg Naar Helchteren. Leegstand leidt namelijk tot verloedering, met een minwaarde voor de betrokken buurt tot gevolg. Bij verkoop aan projectontwikkelaars moeten duidelijke voorwaarden gesteld worden, zodat langdurige leegstand vermeden wordt. Volgens de N-VA werd hierin in het verleden een te lakse houding aangenomen.

Nieuws over dit onderwerp