Programma

Beste Meeuwen-Gruitrodenaar, Beste Opglabbekenaar,

Beste toekomstige Oudsbergenaar,

 

Binnenkort kan u kiezen voor een nieuwe gemeenteraad. Een nieuwe gemeenteraad in een splinternieuwe gemeente: Oudsbergen. Het gemeentelijke bestuursniveau is belangrijk. Het staat immers het dichtst bij u.

Wij zijn voorstander van gemeentelijke schaalvergroting. We weten dat de huidige fusie andere onuitgesproken beweegredenen had, maar N-VA Oudsbergen vindt het van groot belang dat u er als inwoner beter van wordt. De schaalvergroting moet er immers voor zorgen dat de middelen minder naar het bestuur gaan en meer naar u. Belangrijk daarbij is dat uw eigen dorpskern haar typische identiteit behoudt en versterkt.

Wij presenteren u graag een heel concreet, positief en realistisch programma. We kiezen voor bekwame kandidaten, zodat u al uw vertrouwen in ons kan stellen. We willen gaan voor een open, efficiënt en eerlijk bestuur, waar het algemeen belang centraal staat en waar er een goede dialoog is tussen inwoners en bestuur.

Als lijsttrekker en kandidaat-burgemeester met een medische achtergrond, wil ik samen met onze ploeg werken aan een gezonde gemeente en aan een gemeente met karakter.

 

Kortom, een gemeente

• waar het fijn en veilig wonen is, met karakteristieke dorpskernen;

• waar je zonder zorgen kan fietsen en wandelen;

• waar we trots zijn op onze uitgestrekte natuur, het ideale decor voor sport en ontspanning;

• die financieel gezond is en waar er op een open en transparante manier wordt gecommuniceerd over plannen en uitgaven;

• waar er oprechte aandacht is voor jong en oud, voor mensen met een beperking en mensen met een bescheiden budget;

• waar handelaars en ondernemers proactief worden ondersteund in hun ondernemingszin;

• waar de gemeente het goede voorbeeld geeft qua energiezuinigheid.

 

Tegelijk zijn we erg benieuwd naar wat u denkt. U kan ons steeds aanspreken of contacteren via oudsbergen [at] n-va.be.

 

Frieda Gijbels, lijsttrekker N-VA Oudsbergen

Heikantstraat 25

3670 Oudsbergen

Natuur en landbouw

Oudsbergen heeft alle kwaliteiten in huis om zich in de markt te zetten als oase van rust, als paradijs voor sporters en als speelplaats voor jong en oud. Onze natuur is een plaats om je te ontspannen door fysieke inspanning en om je terug te trekken uit de drukte van elke dag. Onze eigen inwoners kunnen hier dagelijks van genieten. Voor inwoners uit andere steden en gemeenten is het een reden om onze gemeente te bezoeken.

Het promoten van onze gemeente is een werkpunt, maar door onze troeven uit te spelen en er consequent op in te zetten, kunnen we ons onderscheiden van andere gemeenten. Dit zal Oudsbergen ten goede komen.
Het is ook de bedoeling dat niet alleen onze bossen en duinen meer bezoekers aantrekken, maar ook onze centra. Een bruisende gemeente zorgt ervoor dat handelaars en horeca zich vestigen in Oudsbergen en dat inwoners er zich thuis voelen. Een gemeente die leeft, een dorpskern waar iets te doen is, nodigt immers uit om elkaar te ontmoeten, om sociale contacten te onderhouden en aan te halen.

Promotie van onze natuur als oase van rust en speelplaats voor jong en oud

 • We willen consequent inzetten op een gemeentelijke visie die de natuur centraal plaatst.
 • Een interactieve toeristische brochure die ook digitaal en in verschillende talen beschikbaar is, moet helpen om onze trekpleisters te presenteren.
 • We willen deze brochure ook onder de aandacht brengen van de eigen inwoners. Het gemeentelijke infoblad kan hier dan op inspelen door telkens een ander toeristisch initiatief in de kijker te zetten.
 • Onze Oudsbergse troeven moeten worden gepromoot in eigen land, maar ook buiten de landsgrenzen, aangezien Oudsbergen niet ver van de Nederlandse en Duitse grens ligt.
 • We willen een uitkijktoren installeren in de buurt van de hoogste zandduin (“De Oudsberg”) om een extra aantrekkingspool te creëren en de uitgestrektheid van ons groene erfgoed in de kijker te zetten.
 • Steeds meer toeristen reizen met een mobilhome of camper.  Bewegwijzering in de dorpskernen kan verwijzen naar de beschikbare staanplaatsen in onze gemeente (privé initiatieven), zodat bezoekers langere tijd comfortabel in onze gemeente kunnen verblijven en onze natuurlijke troeven optimaal kunnen ontdekken.

Betrekken van dorpskernen, lokale handel en horeca

 • We willen lokale ondernemers aanmoedigen om elektrische oplaadpunten te voorzien voor fietsers. We geven als gemeente zelf ook het goede voorbeeld door op cruciale punten oplaadpunten te voorzien en/of bewegwijzering aan te brengen naar de dichtstbijgelegen oplaadpunten.
 • Om de dorpskernen meer te betrekken bij de natuurbeleving, willen we een nette en uniforme bewegwijzering voorzien op fiets- en wandelroutes die naar de lokale handel en horeca verwijzen.
 • De lokale handel en horeca kunnen ambassadeurs worden van Oudsbergen, door hen te betrekken en informeren over onze toeristische troeven. Er zullen cursussen worden ingericht, samen met Horeca Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen, omtrent de lokale geschiedenis en natuur. Een handels- of horecazaak die deze cursus volgt, krijgt een herkenbaar logo en wordt ook als dusdanig opgenomen in de toeristische gids.
 • We willen thematische wandel- en fietsroutes uitwerken, die dorpskernen en bepaalde producten of de lokale geschiedenis centraal zetten (bvb streekproducten, Kelten, Duitse ridderorde, landbouw, ecologie, geologie, Duinengordel, …).
 • We vinden het essentieel dat de dorpskernen net zijn. We willen daarbij sensibiliseren en consequent optreden tegen sluikstorten. Waar nodig willen we (verplaatsbare) camera’s plaatsen. Verder willen we de inwoners regelmatig informeren aan de hand van statistieken over (de locaties van) sluikstorten (gemeentelijke website, infoblad). Dit maakt onze inwoners meer attent en spoort aan tot zelfreflectie.

Geen zandontginning

 • N-VA Oudsbergen wil de plannen om zand te ontginnen ter hoogte van de Donderslagheide (grens Meeuwen-Opglabbeek) meteen afvoeren. Er is immers veel onduidelijkheid over de impact van zandwinning op de natuur. Vooral de vennen in de directe omgeving (Ruiterskuilen, Turfven, Zwartven…) liggen in de gevarenzone. De echte troef en het echte kapitaal van onze gemeente zit hem net in de ongereptheid van de natuur.
 • Onlangs nog werd een project ingediend om het nationaal park Hoge Kempen en de Duinengordel te erkennen als werelderfgoed. Dit bevestigt de waarde van het gebied en is een bijkomend argument om geen zandontginning toe te laten. Ook is het gebied bekend om zijn archeologische waarde.
 • Zandwinning kan kortstondig opbrengsten genereren, maar hypothekeert tegelijk de waarde van onze gemeente.
 • Lawaai, stof en verkeershinder zijn voldoende redenen om het project niet door te laten gaan. Bovendien is er in onze gemeente geen waterweg om het bulktransport te verzekeren. Dit betekent dus een bijkomende belasting voor de N76.

Bewegen in een schitterende natuur

 • We willen onze gemeente promoten als sportparadijs voor de natuursporter (mountainbiken, trailrunning, joggen, fietsen, wandelen…) door het uittekenen en markeren van specifieke lussen en originele routes, eigen aan Oudsbergen. Sportwedstrijden in de natuur worden hierbij door de gemeente ondersteund (in samenspraak met sport- en natuurverenigingen).
 • Eén groot jaarlijks sportevenement kan onze gemeente op de kaart zetten. Omdat we na de fusie de grootste Limburgse gemeente (in oppervlakte) zullen zijn, is dit een manier bij uitstek om de nadruk te leggen op de uitgestrektheid van onze natuur. Mogelijke denkpistes zijn dan een duatlon bestaande uit trailrunning en mountainbiken, waarbij we kunnen laten zien hoe uitgestrekt en bijzonder onze natuur is. Een ander idee is een lange wandeltocht, naar analogie van de bekende “Dodentocht”.
 • De sport- en spelinfrastructuur die in de gemeente beschikbaar is, moet ook consequent onderhouden worden. Wanneer een bepaalde investering wordt gedaan, moeten ook de promotie en het onderhoud ervan opgenomen in de (meer)jaarlijkse budgetten. Het gaat niet op om bv. een “Sjorbos” aan te leggen, en het vervolgens niet te promoten of te onderhouden. Zo ook de loopomlopen in bv. Gruitrode, die regelmatig overwoekerd zijn en bijgevolg niet uitnodigen om ze te gebruiken.  Bepaalde speeltoestellen op speelpleintjes zijn aan vernieuwing toe en er moet ook aandacht gaan naar speeltuigen voor kinderen met een handicap.
 • Een avonturenpark rond de Oudsberg moedigt aan om te spelen in de natuur en trekt bezoekers aan.
 • Een fietspad doorheen de Duinengordel maakt het niet alleen voor fietsers mogelijk om de duinen te bezoeken, maar ook voor rolstoelgebruikers en kinderwagens.
 • De sport- en spelzones moeten ook voldoende verlicht worden. Dit zorgt voor een verhoogd veiligheidsgevoel en maakt dat de infrastructuur ook ’s ochtends vroeg en ’s avonds laat gebruikt kan worden.
 • We willen dat iedereen toegang heeft tot onze natuur, ook rolstoelgebruikers. We zorgen dan ook voor bewegwijzerde rolstoelpaden, die zonder problemen door rolstoelgebruikers of door personen met kinderwagens gebruikt kunnen worden.
 • We willen mensen uitnodigen om ook langere tijd in de natuur door te brengen, door meer rustbanken, picknickplaatsen, laadstations en luchtstations te voorzien en meer bewegwijzering te voorzien naar de lokale handel en horeca.
 • Om de veiligheid te vergroten, worden fiets- en wandelroutes zo veel mogelijk autoluw gemaakt. Een aantal secundaire wegen doorheen een bosrijke omgeving kunnen wellicht, in overleg met buurtbewoners, ook worden afgesloten voor autoverkeer.
 • Er moeten voldoende vuilnisbakken worden voorzien. Strikte ophaalrondes voorkomen overladen vuilnisbakken. Op de wandel- en fietsknooppunten kunnen aanwijzingen worden voorzien met de afstand tot de dichtstbijzijnde vuilnisbak.

Gemeente geeft goede voorbeeld wat betreft energiezuinigheid en ecologie

 • We willen een ecologische toets van de gemeentelijke gebouwen, waarbij het streefdoel en een plan van aanpak openbaar worden gemaakt, net als tussentijdse evaluaties. De gemeente moet volgens ons immers het goede voorbeeld geven en de inwoners aanmoedigen om hetzelfde te doen.
 • We willen laten onderzoeken welke gemeentelijke gebouwen geschikt zijn voor zonnepanelen en deze dan ook dringend laten plaatsen.
 • Wanneer er initiatieven zijn om gezamenlijk windturbines of zonnepanelenweides te installeren (bijvoorbeeld door bedrijven), dan moet de gemeente voldoende kennis in huis hebben om te informeren en te faciliteren.
 • Omdat jong geleerd, oud gedaan is, moedigt de gemeente scholen aan om voldoende aandacht te besteden aan natuurprojecten, zoals tuinieren op school, voldoende groen op de speelplaats, ontdekken van de thematische wandelpaden, sporten in de natuur,…
 • We vinden dat de gemeente inwoners moet informeren over manieren om minder energie en water te verbruiken. Hierbij moet ze zelf ook het goede voorbeeld geven. De meest milieuvriendelijke en goedkoopste manier van energieverbruik, is immers gewoon minder verbruik.

Landbouw

 • We willen de familiale landbouwbedrijven koesteren en ervoor zorgen dat de landbouwers-ondernemers in een rechtszeker kader kunnen werken.
 • Lokaal geproduceerde producten worden door de gemeente in de kijker gezet en er worden inspanningen gedaan om het imago van de landbouwbedrijven te ondersteunen.

Dorpskernen, kleinhandel en horeca

Onder de paraplu van Oudsbergen gaan 8 dorpskernen schuil. Zij vormen het kloppend hart van onze gemeente. Het is van belang dat elke dorpskern haar eigen identiteit volop kan uitspelen en benadrukken. N-VA Oudsbergen wil inspanningen doen om, in samenwerking met heemkundige verenigingen en geïnteresseerden, de dorpsgeschiedenis op de voorgrond te plaatsen en de toekomst voor elke dorpskern uit te tekenen. Het is belangrijk dat inwoners zich verbonden voelen met hun dorp. Elke kern heeft zijn eigen
karakter en dat moet behouden blijven.
Wij vinden het belangrijk dat de kernen uitnodigen om elkaar te ontmoeten, zodat jong en oud elkaar leren kennen en de sociale controle en het gevoel van veiligheid verhoogd worden.
N-VA Oudsbergen wil de kleinhandel en horeca in de dorpskernen actief ondersteunen. Zij vormen immers een niet te onderschatten onderdeel van een levendige dorpskern.

De geschiedenis en het erfgoed van elke dorpskern op de voorgrond plaatsen

• We willen in elke dorpskern de geschiedenis presenteren op een manier die voor iedere geïnteresseerde zichtbaar is. Dit kan in de lokale kerk, of kan op een openbare plaats in openlucht. Foto’s van vroeger laten zien hoe het dorp ooit was en kunnen enkele opvallende dorpsbewoners in de kijker zetten.
• Nieuwbouwprojecten mogen het karakter van een dorp niet teniet doen en mogen de kern niet versmachten.
• In de toeristische gids van Oudsbergen gaat voldoende aandacht naar de geschiedenis van elk dorp.
• Een gemeentelijke ambtenaar dient gespecialiseerd te worden in onroerend erfgoed en kan inwoners adviseren en ondersteunen met betrekking tot onderhouds- en restauratiewerken.

Herbestemming van niet-gebruikte waardevolle kerkgebouwen in overleg met de bevolking

• In elk dorp waar een kerkgebouw in aanmerking komt voor herbestemming, wil N-VA Oudsbergen dat er een debat op gang wordt getrokken in verband met nieuwe mogelijke bestemmingen. Niet alleen de kerkfabrieken en de gemeenteraad worden hierbij betrokken, maar ook de omwonenden en verenigingen.
• Wij willen actief werk maken van herbestemming, om te voorkomen dat de kerkgebouwen in de toekomst geen betekenis meer hebben voor de gemeenschap.
• Bij voorkeur worden kerkgebouwen ingezet voor de eigen inwoners en worden er activiteiten georganiseerd die leiden tot ontmoeting en het dichter bij elkaar brengen van de gemeenschap. De precieze invulling moet blijken uit het vooropgestelde overleg en dient ruim opgevat te worden: cultuur, sport, verenigingsleven, …

Aantrekkelijke centra, die graag bezocht worden

• N-VA Oudsbergen wil voldoende rustplaatsen en zitbanken voorzien in de centra, zodat ouderen gestimuleerd worden om naar buiten te gaan, boodschappen te doen, en elkaar te ontmoeten.
• Wij willen meer groen en open ruimte in de centra. Bij nieuwbouwprojecten in de kernen, is er aandacht voor speelpleintjes en open ruimte.
• Centra en ontmoetingsplaatsen moeten goed verlicht worden om het veiligheidsgevoel te verhogen.
• Een petanqueplein in elke dorpskern brengt jong en oud samen.
• N-VA Oudsbergen wil ook in de kernen een nultolerantie voor zwerfvuil. Er moeten dan ook voldoende vuilnisbakken aanwezig zijn, die regelmatig worden geleegd.
• Ook de kleinere dorpskernen willen we regelmatig in de kijker zetten, zowel naar de eigen inwoners als naar toerisme toe, zodat het aantrekkelijker wordt voor winkels en horeca om zich hier te vestigen.

Het gemeentebestuur onderhoudt nauwe contacten met handel en horeca

• N-VA Oudsbergen vindt het bijzonder belangrijk dat er structureel overleg is met kleinhandel en horeca, op regelmatige en vastgelegde tijdstippen. De gemeente is immers een partner van handel en horeca.
• Wij willen actief lokaal winkelen promoten.
• Wij vinden dat baanwinkels enkel aanvaardbaar zijn als ze een aanvullend aanbod brengen, niet als ze concurrerend zijn voor de kleinhandel in de kernen.
• Wij zullen de belasting op drankslijterijen afschaffen.

 

 

Inwoners

De jeugd is de toekomst van Oudsbergen. Wij willen jongeren stimuleren en ondersteunen in hun ondernemingszin, zeker niet afremmen.
Volgens N-VA Oudsbergen moeten jongeren een band kunnen smeden met hun gemeente. De eigenheid van de dorpskern, de centrale visie van de gemeente en kennis over de lokale troeven spelen ook hierin een
belangrijke rol. Onze gemeente heeft het label “kindvriendelijke gemeente” verworven. Wat de N-VA betreft, mag het niet bij louter dit label blijven, maar is er een volgehouden aandacht voor kinderen en jongeren nodig, in elk beleidsdomein.


Ook ouderen verdienen specifieke aandacht. N-VA Oudsbergen vindt het belangrijk dat het makkelijker wordt om langer thuis te wonen, in aangepaste woonvormen of mits toegespitste zorg. We willen ook actief vereenzaming opsporen. Er zijn steeds meer ouderen in onze gemeente, maar velen geraken door een mindere mobiliteit of door de zorg voor hun partner moeilijk het huis uit. Pas wanneer deze problematiek in kaart gebracht is, kan er ook actief naar oplossingen worden gezocht. N-VA Oudsbergen maakt hiervan een strijdpunt.


Heel bijzondere aandacht is er nodig voor personen met een fysieke beperking. Ook voor hen moet de gemeente toegankelijk zijn, zodat ze op een gelijkwaardige manier kunnen deelnemen aan de samenleving.

Samenwerking met jeugdverenigingen

 • Jeugdbewegingen verdienen veel aandacht, want ze vormen een stevige basis voor een gezond sociaal weefsel en ze versterken de band van jongeren met hun gemeente. Daarom is er een regelmatig en structureel overleg nodig met de jeugdbewegingen. De gemeente moet hierbij een proactieve houding aannemen met betrekking tot (dreigende) problemen.
 • We stellen infrastructuur (lokalen, opslagplaatsen) ter beschikking en indien nodig ook logistieke steun (spelmateriaal, tenten, vervoer,...).  
 • Fuifcoaches staan jongeren bij die de verantwoordelijkheid durven nemen om fuiven en andere festiviteiten te organiseren.
 • Jeugdhuizen zijn plaatsen waar jongeren elkaar dicht bij huis kunnen ontmoeten en hebben dus een grote waarde in ons sociale weefsel.  Het gemeentebestuur erkent de sociale functie van de jeugdhuizen en ondersteunt waar nodig.
 • N-VA Oudsbergen vindt het vooral belangrijk dat het gemeentebestuur meedenkt en mee zoekt naar oplossingen. Een goede communicatie en een duidelijk laagdrempelig aanspreekpunt zijn hierbij de sleutel.
 • De jeugdraad is een belangrijk adviesorgaan.  De overlegmomenten worden goed gestructureerd en er wordt rekening gehouden met de adviezen die hieruit voortvloeien.

Sportverenigingen werken samen met scholen

 • Wij willen jongeren aanmoedigen om te sporten, zeker in Oudsbergen, waar er een overvloed aan ruimte is om te bewegen.
 • Wij willen sportverenigingen nauwer laten samenwerken met de scholen. Zo kunnen de verschillende sporten, die lokaal worden aangeboden, bij wijze van proefles in de lessen lichamelijke opvoeding worden ingelast. Zo kunnen alle kinderen kennis maken met de verschillende sporten en is er ineens een goede promotie voor de verschillende sportclubs.
 • Voor kinderen die het financieel moeilijk hebben is er een discrete regeling voor tussenkomst in de lidgelden en in de aankoop van sportuitrusting.
 • Er moet gestreefd worden naar een wisselwerking, zodat sportinfrastructuur optimaal benut wordt door scholen en verenigingen.

Techniekacademie

N-VA Oudsbergen wil ook in Opglabbeek een techniek of STEM-academie inrichten.  Deze academie organiseert techniekworkshops voor jongeren tussen 8 en 14 jaar.  Tijdens deze workshops maken kinderen op een leuke manier kennis met wetenschap en techniek in al zijn aspecten.  Hiervoor wordt samengewerkt met vrijwilligers die als coach fungeren.  Deze vrijwilligers worden gezocht in het bedrijfsleven en in het onderwijs.  De gemeente stelt een lokaaltje ter beschikking.  

Kindvriendelijk beleid, ook in de meerjarenbegroting

 • Het label “kindvriendelijke gemeente” vraagt een volgehouden inspanning in elk beleidsdomein. De budgetten worden duidelijk gemaakt in de meerjarenbegroting. De bevoegde schepen maakt een plan op, samen met kinderen en jongeren, en stelt dit plan publiek voor, net als periodieke evaluaties en bijsturingen.
 • In alle openbare gebouwen worden er luiertafels geplaatst, zodat ook de allerkleinsten zich welkom voelen in de gemeente.

Oudsbergen wordt aantrekkelijker gemaakt voor senioren

 • N-VA Oudsbergen wil kangoeroewonen vergemakkelijken door professioneel advies, hulp in de administratie en aanvragen van vergunningen ter beschikking te stellen.
 • Zeker voor senioren is het belangrijk dat er een basisaanbod van handel en horeca en een toegankelijk en veilig dorpscentrum is. Dit moedigt aan om in eigen gemeente te blijven wonen.
 • Wij willen het beschikbare dienstenaanbod op een duidelijke manier presenteren (ook online), waarbij het gemeentepersoneel kan helpen om hier wegwijs in te geraken.
 • Een specifieke seniorenfolder wordt ontwikkeld, waarin alle informatie met betrekking tot diensten en vrijetijdsaanbod wordt gebundeld.
 • N-VA Oudsbergen wil het aanbod aan serviceflats en woonzorgcentra snel verder ontwikkelen in Gruitrode en Opglabbeek. In deze kernen wacht men al lang op aangepaste woonvormen.
 • Ouderen moeten actief begeleid kunnen worden om “computerwijs” te worden, als ze dit willen leren.
 • Wij willen vereenzaming opsporen en aanpakken door gerichte huisbezoeken. Voor zij die dat willen, kan een sociale netwerksite voor senioren van Oudsbergen (bv. Facebook) de contacten bevorderen, senioren betrokken houden bij het sociale leven en uitnodigen tot ontmoetingen.
 • Een “mobiele bibliotheek” houdt hen actief en betrokken.
 • Volgens N-VA Oudsbergen zou het overigens goed zijn als er een vertegenwoordiger van de seniorenraad in de jeugdraad zou zitten en omgekeerd, zodat het wederzijds begrip en de verstandhouding tussen jong en oud bewaard blijft en gestimuleerd wordt.

De toegankelijkheid van de gemeente wordt geoptimaliseerd voor mensen met een beperking

 • Wij zullen alle openbare gebouwen onderwerpen aan een toegankelijkheidstoets voor personen met een beperking en aanpassingen uitvoeren waar nodig.
 • Wij willen voldoende en strategisch gelegen parkeerplaatsen voorzien voor personen met een handicap.
 • Zo veel mogelijk diensten moeten ook op een digitale manier worden aangeboden, zodat het toegankelijkheidsprobleem verkleint.
 • We willen handelszaken en vrije beroepen actief stimuleren om na te gaan of hun pand voldoende toegankelijk is en hen informeren over mogelijke aanpassingen. Ze kunnen worden uitgedaagd in een wedstrijd om de beste toegankelijkheid te creëren in ruil voor publiciteit voor hun onderneming. Er wordt een jaarlijks budget voorzien om ondernemers hierin te ondersteunen.

Gezondheidsbeleid

N-VA Oudsbergen wil Oudsbergen profileren als “gezonde gemeente” en inzetten op sensibilisering en preventie. Acties rond screening voor borstkanker, dikkedarmkanker en baarmoederhalskanker worden
ondersteund en gestimuleerd. Ook willen we sensibiliseren rond orgaandonatie. Verder zetten we in op een preventiebeleid wat betreft roken, alcohol en drugs en moedigen we mensen aan om te bewegen.

 

Sport, cultuur, verenigingen

Sport en ontspanning is van groot belang.  Het houdt lichaam en geest jong en brengt mensen samen.  Het is een remedie tegen eenzaamheid en sociaal isolement.  In onze relatief dunbevolkte gemeente wordt het steeds belangrijker om samenwerkingsmogelijkheden op te sporen en te realiseren.  Dit om verenigingen gezond te houden en te kunnen concurreren met het aanbod van de buurgemeenten.


Visie voor sportinfrastructuur en sportzones

N-VA Oudsbergen wil regelmatig, duidelijk en gestructureerd overleg met de sportverenigingen die gebruik maken van de verschillende sportzones.  Noden worden in kaart gebracht en er wordt een duidelijk plan van aanpak opgesteld, zowel voor de korte als lange termijn.  Op die manier kunnen sportverenigingen blijven investeren en een visie voor hun toekomst ontwikkelen.  In Opglabbeek, bijvoorbeeld, moet dringend duidelijkheid komen over de toekomstplannen van de verouderde sporthal en tot actie overgegaan worden.  Een nieuwe sporthal dringt zich op.

Nood aan samenwerking tussen verenigingen in kaart brengen

 • N-VA Oudsbergen wil een gemeentelijk ambtenaar belasten met de taak om de noden van de verschillende verenigingen in kaart te brengen en te zoeken of er samenwerkingsmogelijkheden zijn. 
 • Voor de verenigingen die baat hebben bij een fusie, kan de gemeente een fusietraject opstellen en begeleiding bieden.
 • Wanneer er grote investeringen (subsidies) nodig zijn bij verenigingen, is een afweging voor een intensieve samenwerking of fusie aangewezen.  Samenwerking leidt immers vaak tot lagere werkingskosten, meer leden en meer middelen die de vereniging tot haar beschikking heeft.
 • Bijna elke dorpskern heeft in Oudsbergen haar eigen voetbalclub.  Er moet volgens N-VA Oudsbergen worden onderzocht of één grote Oudsbergse jeugdvoetbalkoepel voordelen biedt voor de jeugdopleiding.  De plaatselijke kernen kunnen dan satellieten worden, zodat elke jeugdspeler binnen Oudsbergen op zijn of haar eigen niveau kan spelen en zodat de verschillende kernen geen concurrentie zijn voor elkaar, maar net een verrijking (infrastructuur, materialen, kennis, ...).

Ondersteunen van verenigingen

 • N-VA Oudsbergen wil een overzicht maken van de verschillende lokalen in de gemeente en bekijken welke ruimtes in aanmerking komen voor gedeeld gebruik.
 • Een makkelijk toegankelijke vrijwilligerswebsite, specifiek voor Oudsbergen, moet het aanbod en de vraag wat betreft vrijwilligers op elkaar afstemmen.
 • Wanneer verenigingen evenementen organiseren in gemeentelijke lokalen, dan willen we dat deze evenementen ook lonen.  Als drank van de gemeente wordt afgenomen, dan kan dit aan duidelijk gunstigere tarieven.  De gemeente moet er zelf niets aan over houden, de vereniging daarentegen wel.

Cultuurpunt Gruitrode

Het huidige gemeentebestuur wil het Cultuurpunt van Gruitrode afbreken.  Wij willen dat het Cultuurpunt in Gruitrode blijft.  De locatie en de beschikbare ruimtes zijn immers optimaal afgestemd op de bestaande noden en zijn nog in goede staat.  De gevel verdient wellicht een opknapbeurt en er zullen renovaties nodig zijn, maar afbraak is volgens ons een verkwisting van middelen.  De ruimtes in de Commanderij, waar het cultuurcentrum volgens de plannen van het vorige gemeentebestuur in gehuisvest zou worden, zijn veel minder geschikt voor de huidige invulling.  Bovendien zal het project dat tot renovatie en verbouwing van de vervallen Commanderij moet leiden bijzonder veel geld kosten.  De kosten zullen nooit gedekt worden door een invulling als cultuurcentrum.   

 

Bestuur en financiën

Het bestuur van een gemeente mag geen ver-van-mijn-bed show zijn.  Een gemeente wordt immers bestuurd door middel van uw belastinggeld.  Wij vinden het erg belangrijk dat het gemeentelijke beleid op een heldere en open manier wordt gecommuniceerd naar de inwoners en de ondernemers toe.  

Het gemeentelijke bestuur moet klein en slagkrachtig zijn.  Omdat er vanaf 1 januari geen aparte OCMW-raad meer is, vindt N-VA Oudsbergen het bijzonder belangrijk dat er voldoende gemeenteraadsleden zetelen met een sociaal profiel,  zodat zij de belangen van onze inwoners die het minder breed hebben, goed verdedigen.  

De gemeentelijke belastingen moeten eerlijk en overzichtelijk zijn.  In het kader van de gemeentefusie heeft het gemeentebestuur besloten om de aanvullende personenbelasting (APB) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing in beide gemeenten gelijk te schakelen.  Dit betekent echter niet voor iedere inwoner een belastingverlaging, ondanks de schuldlastenverlaging die door de fusie werd bekomen. De opcentiemen werden immers verhoogd voor de inwoners van Meeuwen-Gruitrode, waardoor vooral de mensen met een lager inkomen benadeeld zijn.  De N-VA wil deze opcentiemen verlagen, aangezien anders niet alle inwoners genieten van de voordelen van de gemeentefusie.

Inwoners betrekken bij het beleid

 • We willen dat er een duidelijke gemeentevisie komt, die op verschillende plaatsen wordt herhaald en geafficheerd.  Beleidsbeslissingen worden telkens aan deze visie getoetst.  Zo wordt voor alle inwoners en betrokkenen duidelijk waar Oudsbergen voor staat. 
 • Er moet een heldere communicatie zijn over de belangrijkste beleidsdomeinen.  Deze informatie is beschikbaar op de gemeentelijke website en in het infoblad. 
 • Duidelijke grafieken laten de cijfers van de gemeente zien en de evolutie.  Een gemeentelijk ambtenaar is bevoegd voor het “vertalen” van het gemeentelijk beleid naar klare taal. Aan cijfers over woninginbraken, zwerfvuil, afval, energieverbruik, milieubeheer, … worden sensibiliseringscampagnes gekoppeld.  Inwoners worden aangespoord om actief mee te werken aan een verbetering van de cijfers.
 • Er worden hoorzittingen en werksessies met effectieve inspraak georganiseerd alvorens grote projecten, met aanzienlijke impact op de leefomgeving of het budget, worden aangevat.  Op deze manier worden deze projecten ook gedragen en uitgedragen door de inwoners.  Uiteraard moeten de knopen uiteindelijk worden doorgehakt door de politici, die door de Oudsbergenaren werden verkozen.  Hoorzittingen na de feiten zijn wat ons betreft zinloos en geven een vals gevoel van inspraak.
 • Er wordt een vragenuurtje ingelast na elke gemeenteraad, zodat inwoners de kans krijgen om de gemeenteraadsleden te bevragen.
 • Er wordt onderzocht of het financieel haalbaar is om de gemeenteraad te livestreamen, zodat mensen van thuis uit de gemeenteraad kunnen volgen en zo meer betrokken worden.

Efficiënt beleid

 • Het schepencollege is minimaal in grootte, maar bestaat uit onderlegde personen met een prominente rol.  De N-VA wil maximaal 6 schepenen vanaf 1 januari 2019, hetgeen ruim voldoende is voor een gemeente van 23.000 inwoners.  Wat ons betreft worden de schepenambten gelijk verdeeld onder mannen en vrouwen.
 • De vertegenwoordigers in intercommunales / intergemeentelijke samenwerkingsverbanden lichten jaarlijks de werking en de jaarrekening van de intercommunales toe.  In dat opzicht is het belangrijk dat deze personen ook de juiste competenties hebben om hun rol optimaal uit te voeren en onze gemeente goed te kunnen vertegenwoordigen.
 • Het voorzitterschap van de gemeenteraad wordt niet langer door de burgemeester waargenomen, maar door een ander gemeenteraadslid.  Dit komt het debat tijdens de gemeenteraad ten goede.
 • Ook de oppositiefracties kunnen beroep doen op een deeltijds medewerker om dossiers voor te bereiden. 

Aandacht voor sociaal beleid

 • Leefloners worden geactiveerd en ingeschakeld in de gemeenschapsdienst, zodat de stap naar de reguliere arbeidsmarkt kleiner wordt.
 • Jongeren in kansarmoede worden opgespoord en begeleid (huiswerkbegeleiding, ondersteuning voor lidgelden, buddies, rolmodellen…).  Een tussenpersoon tussen de sociale dienst en de scholen kan potentiële problemen detecteren en contacten leggen voor een begeleidingstraject.
 • Er wordt een “fietsbibliotheek” ontwikkeld, waar kinderfietsen voor verschillende leeftijden uitgeleend kunnen worden aan een zachte prijs.
 • Mensen met een beperkt budget worden gehoord en er worden inspanningen gedaan om een sociaal isolement te voorkomen.  Er worden oplossingen voorzien om de mobiliteitsproblematiek van deze mensen op te lossen (inzetten van het gemeentelijk wagenpark, fietsenuitleen, computers, …).
 • Er is een samenwerking tussen de Sint Vincentiusvereniging en de sociale dienst van de gemeente.  Er wordt onderzocht of er ruimte is voor een “sociale kruidenier” en voor een kwaliteitsvolle tweedehandskledingszaak.  Hierbij moet er ook aandacht gaan naar  herbruikbare kledij voor jeugd- en sportverenigingen.

Beleid gemeentepersoneel

 • De gemeentefusie heeft een grote impact op het gemeentelijk personeel, aangezien er geen optimale afstemming meer is tussen de personeelsuren en de in te vullen functies.  Het is van groot belang dat er zowel een kortetermijn- als een langetermijnplan is en dat dit op een heldere en open manier wordt besproken met de werknemers.  Doorgroeimogelijkheden en alternatieve jobinvullingen moeten duidelijk worden gecommuniceerd.
 • Indien personeelsleden interesse hebben om over te schakelen naar een job binnen een ander niveau of in een andere gemeente, dient er begeleiding te worden voorzien.
 • Het aantal vaste benoemingen wordt afgebouwd en zoveel mogelijk vermeden.
 • Een open en positieve werksfeer komt iedereen ten goede, in de eerste plaats de inwoner aan het loket.  Er moet steeds ruimte zijn voor inspraak, overleg en (afhankelijk van de functie) flexibele werkuren.
 • Personeel dat met de fiets wil komen werken, wordt daarin aangemoedigd.  Er worden doucheruimtes voorzien en de mogelijkheid om een samenaankoop te doen van elektrische fietsen wordt bekeken.

Beperkte en duidelijke gemeentebelastingen

 • De opcentiemen moeten omlaag, zodat elke inwoner voordeel heeft bij de gemeentelijke fusieoperatie.
 • Wij willen slechts een beperkt aantal gemeentelijke belastingen.  Een belasting op leegstand en verkrotting kan de leegstand in de dorpskernen helpen bestrijden en mee zorgen voor levendige dorpskernen.
 • De tussenkomst in de huisvuilbelasting moet gedifferentieerd worden toegepast, met meer tussenkomst voor wie het financieel moeilijk heeft.

Commanderij Gruitrode

 • De restauratie en herbestemming van de Commanderij van Gruitrode is een goede zaak voor het dorpszicht van Gruitrode aangezien het gebouw zich nu in een sterk vervallen toestand bevindt.  N-VA Oudsbergen vindt het echter geen goed plan dat de inwoners voor alle kosten moeten opdraaien.  Gezien de zwaar vervallen toestand van de commanderijhoeve en de onduidelijke situatie over de stabiliteit van de ondergrond, is het nog maar de vraag hoeveel de restauratie exact zal kosten (voorlopig geschat op 12 miljoen).  Het gegeven dat privé investeerders nooit ver zijn geraakt met de restauratie, baart de N-VA grote zorgen.  
 • Het huidige gemeentebestuur is van plan de Commanderijhoeve in te richten als cultuurcentrum en het huidige Cultuurpunt af te breken.  Ook dit baart de N-VA zorgen, aangezien de opbrengsten van een cultuurcentrum nooit kostendekkend zullen zijn en omdat er 5 km verderop, in Opglabbeek, pas nog veel geld werd gespendeerd aan een nieuw cultuurcentrum.  Dit lijkt dan ook op verspilling van gemeenschapsgeld.  Bovendien is de infrastructuur van de Commanderijhoeve veel minder goed afgestemd op een functie als cultuurcentrum.
 • Het huidige Cultuurpunt biedt plaats voor tal van verenigingen en is qua ruimtelijke indeling goed afgestemd op deze functie.  Wat ons betreft wordt het Cultuurpunt wel opgeknapt, maar niet afgebroken.  
 • Als het aan ons ligt, worden er alsnog privépartners gezocht.  Een brouwerij-annex café, een woonproject met een mix tussen woningen voor senioren en starters en gemeenschappelijke (moes)tuin en ruimte voor kleinvee, eventueel in combinatie met een ruime en lichte bibliotheek die klaar is voor de toekomst en met voldoende ontmoetingsruimte, … zijn wat ons betreft invullingen die alleszins onderzocht moeten worden. 
 • Eigenlijk had men voor de aankoop van de Commanderij een behoeftenstudie moeten doen, om na te gaan of de aankoop van dit gebouw en de invulling die eraan gegeven kon worden een meerwaarde voor de gemeenschap kon betekenen.  De N-VA betreurt dan ook dat de aankoop zonder verder overleg met andere partijen of inwoners werd beklonken.

 

Mobiliteit en ruimtelijke ordening

De mobiliteit in een landelijke en tegelijk voorstedelijke omgeving stelt een aantal uitdagingen.  Een vlotte verkeersafwikkeling is van economisch belang, zowel voor de industriezone in Opglabbeek als voor de winkelzones.  Tegelijk nodigt onze gemeente uit om al wandelend of al fietsend ontdekt te worden.

In een landelijke gemeente kan men de auto niet uit de dorpskern weren, maar de veiligheid van de zwakke weggebruiker is wel prioritair.  Zwaar verkeer moet zoveel mogelijk uit de kernen worden gehouden.  De schoolomgevingen zijn hierbij het meest kwetsbaar.

Om recreatief wandelen en fietsen nog aangenamer en meer bijzonder te maken in onze gemeente, moet onderzoek uitwijzen of bepaalde secundaire wegen autoluw kunnen worden.

Om de samenhang tussen de verschillende dorpskernen te verbeteren, kan een autoluwe fietslus doorheen heel Oudsbergen oud en jong aanmoedigen om zich veilig en gerust doorheen de gemeente te verplaatsen.  Deze lus kan de “O” van Oudsbergen worden.  Rond dit fietsvriendelijke net kunnen dan ook veilige speel-/ravotzones voor kinderen en ontmoetingsplekken worden ingericht.

Kernverdichting, gedeeld ruimtegebruik en herbestemming van kerkgebouwen moeten de ruimte optimaal benutten en creëren levendige kernen.


Stroomlijnen van het verkeer van en naar industriezone

 • Het industriegebied van Opglabbeek bevindt zich dicht bij een autosnelweg en is dus vrij goed ontsloten.  Toch moet ook hier de verkeersdoorstroom continu gemonitord worden, zodat de dorpskernen goed bereikbaar blijven en mensen niet ontmoedigd worden om zich bv. op de Weg naar Zwartberg (Opglabbeek en Nieuwe Kempen) te begeven om hun boodschappen te gaan doen.  
 • De KMO-zone ter hoogte van Klein Heide (Meeuwen) is veel minder goed ontsloten en wordt bij voorkeur ingenomen door kleinschalige bedrijven (start-up, ambachtelijke onderneming, …) met een minimale impact op het verkeer doorheen de dorpskernen.

Oudsbergen is veilig voor de zwakke weggebruiker

 • Men bekijkt, samen met omwonenden en belanghebbenden (bv. thuisverpleegkundigen), welke secundaire wegen autoluw kunnen worden gemaakt.
 • De “O” van Oudsbergen wordt ontwikkeld: een fietslus die de verschillende dorpskernen verbindt via veilige en - liefst - autovrije fietsverbindingen.  Er wordt voldoende verlichting voorzien, zodat deze lus vlot en veilig gebruikt kan worden door jong en oud.

Het parkeerbeleid wordt geoptimaliseerd

 • Samen met scholen, ondernemers en handelaars wordt bekeken op welke manier parkeren en de verkeersdoorstroom geoptimaliseerd worden in de verschillende dorpskernen.
 • Rond scholen en buitenschoolse opvang is het bijzonder belangrijk dat de zwakke weggebruiker op een veilige manier de lokalen kan bereiken.  Elk kind van 7 jaar of ouder zou op een veilige manier van huis tot aan school moeten geraken. Het parkeerbeleid wordt indien nodig aangepast.

Een openbaar vervoer op maat van onze gemeente

Bij de invulling van het openbaar vervoer van de toekomst zal onze gemeente moeten ijveren voor nieuwe oplossingen op maat, aangezien we een landelijke, uitgestrekte en dunbevolkte gemeente zijn, waar een bushalte in iedere straat niet haalbaar is wanneer we naar een efficiënt en betrouwbaar openbaar vervoer willen evolueren.  Het is dus van belang dat die “laatste kilometer” van de voordeur tot aan de bushalte op een makkelijke manier bereikt kan worden.  Hierbij moet in het bijzonder rekening gehouden worden met alternatieven voor jongeren, ouderen, mensen met een handicap en mensen met een beperkt budget.  Er kan worden gedacht aan een systeem van taxi’s, vrijwilligers, belbussen, gemeentelijke wagenpark…  Er moeten voldoende veilige fietsstallingen worden voorzien.  Bij voldoende vraag, kan een systeem van deelfietsen worden uitgewerkt.

Bij wegenwerken worden handelaars en inwoners tijdig geïnformeerd

 • Waar wegenwerken gepland worden, is een goede communicatie essentieel.  Inwoners worden tijdig ingelicht en er wordt rekening gehouden met de bereikbaarheid voor hulpdiensten.
 • Handelaars en vrije beroepers worden ruim op voorhand ingelicht en op de hoogte gehouden van de evolutie.
 • Handelaars worden proactief geïnformeerd over steunmaatregelen en vergoedingen

Er is een toekomstgerichte visie op ruimtelijke ordening

 • De bedoeling is om de gemeente leefbaar en mooi te houden.  Kernverdichting zal essentieel zijn om een dorp leefbaar te houden en aan te sluiten op het openbaar vervoer.  Hierbij moet er soepel worden omgegaan bij aanvragen om - binnen een afgebakend kerngebied - meerdere woningen op een bepaald perceel te kunnen plaatsen.
 • Het kernwinkelgebied wordt voor de grotere dorpskernen (Meeuwen, Gruitrode, Opglabbeek Centrum) duidelijk afgebakend.  De gelijkvloerse verdiepingen worden bij voorkeur ingenomen door handel, horeca en diensten. Leegstand wordt actief bestreden door een belasting op leegstand, maar tegelijk worden starters financieel ondersteund en begeleid met betrekking tot administratieve formaliteiten.  
 • Eigenaars worden ondersteund in hun zoektocht naar invulling van hun (handels)pand binnen het kernwinkelgebied.
 • Er wordt een plan opgesteld voor gedeeld ruimtegebruik voor verenigingen en scholen.
 • Er moet worden nagedacht over een nieuwe bestemming of een nevenbestemming van kerkgebouwen die weinig of niet worden gebruikt.  Inspraak van de bevolking en van verenigingen is hierbij essentieel.  De nadruk moet liggen  op een invulling die de gemeenschap bij elkaar brengt.

KMO's en industrie

De KMO-zone Klein Heide en het industrieterrein Nieuwe Kempen zijn twee belangrijke motoren voor onze gemeente.  Ze zorgen voor lokale tewerkstelling en zijn een bron van inkomsten.   Voor toekomstige bedrijven verdient het de voorkeur dat de KMO-zone van Klein Heide eerder wordt voorbehouden voor kleinere, ambachtelijke ondernemingen, aangezien de ontsluiting naar autosnelwegen een stuk minder gunstig is dan ter hoogte van de industriezone in Opglabbeek, waar er wel ruimte is voor grotere ondernemingen. 

Er dient voldoende aandacht te gaan naar een voldoende groot aanbod aan kleinschalige bedrijfsinfrastructuur (ook modulair, polyvalent), zodat starters worden aangemoedigd zich in Oudsbergen te vestigen.

Oudsbergen heeft een ondernemersreflex

 • Ondernemers hebben één centraal aanspreekpunt op de gemeente waar ze met kennis van zaken, snel en efficiënt worden geholpen.
 • De ambtenaar bevoegd voor bedrijven informeert proactief over vergunningen en steunmaatregelen.
 • De administratieve last voor bedrijven is minimaal, documenten kunnen digitaal worden ingediend en opgevraagd.  De status van een dossier moet digitaal te volgen zijn.
 • Starters worden actief ondersteund rond administratieve formaliteiten.
 • Een ambtenaar wordt belast met de problematiek van zonevreemde bedrijvigheid en bekijkt of er win-winsituaties te bekomen zijn.  In een aantal gevallen bevinden grote ondernemingen, die niet leveren aan particulieren, zich immers nog centraal in de dorpskernen.  Dit is in de meeste gevallen historisch zo gegroeid, maar voor de bedrijven in kwestie is het vaak niet ideaal, aangezien ze daar niet goed ontsloten zijn en beperkt zijn in hun groei.  Voor de dorpskernen, van de andere kant, is het een bedreiging voor de leefbaarheid, vanwege het transport doorheen de centra en de lawaai- of geurhinder.  Er dient dan ook overlegd te worden met de bedrijven in kwestie wat de mogelijkheden zijn voor herlokalisatie naar bedrijventerreinen binnen de eigen gemeente.  Er kan gedacht worden aan een systeem van grondruil.  
 • Er wordt werk gemaakt van een ecologische uitstraling van het bedrijventerrein, in samenwerking met de bedrijven.  Initiatieven om samen te werken met betrekking tot alternatieve energie worden door de gemeente ondersteund.
 • Er is een voldoende groot aanbod aan kleinschalige en polyvalente bedrijfsinfrastructuur.
 • Regelmatige overlegmomenten tussen het lokale bestuur en de bedrijven moeten de betrokkenheid van het gemeentebestuur bij de bedrijven en van de bedrijven bij de gemeente stimuleren.

Veiligheid

Verkeersveiligheid is prioritair voor een gemeente die het wandel- en fietsverkeer wil promoten.  

Daarnaast is het belangrijk dat elke inwoner zich veilig voelt, zowel thuis, als op straat en in de parken.  Een indicator die aangeeft dat inwoners dit belangrijk vinden, is de groei van het aantal “WhatsApp” buurtpreventienetwerken.  

Verkeersveiligheid

 • Er wordt geluisterd naar buurtbewoners om zwarte verkeerspunten in kaart te brengen.  Wanneer er naar oplossingen wordt gezocht, worden de buurtbewoners ook betrokken.  Het zijn vooral zij die weten waar de knelpunten zitten en welke gevolgen een gewijzigde verkeerssituatie zal hebben. 
 • De verkeerssituatie ter hoogte van de rotonde in Gruitrode centrum wordt opnieuw bekeken en aangepast.  Het kan volgens ons niet dat een rotonde in een dorpskern geen voorrang verleent aan fietsers.  Het is bovendien onduidelijk wie wanneer voorrang heeft. 
 • Er worden veilige schoolroutes uitgestippeld en bewegwijzerd.  Het streefdoel moet zijn om zoveel mogelijk kinderen te voet of met de fiets naar school te laten gaan, waardoor de schoolomgeving veiliger wordt.  Op de begin- en einduren van de school is er bewaking en snelheidsbegrenzing (zogenaamde “schoolstraten”).
 • Het parkeerbeleid rondom scholen is streng.  Geparkeerde auto’s mogen nooit voetgangers of fietsers hinderen.  

Veiligheidsgevoel

 • Buurtinformatienetwerken of buurtpreventienetwerken (WhatsApp) worden verder aangemoedigd en ondersteund
 • De wijkagent moet door de buurtbewoners gekend zijn en makkelijk aanspreekbaar.  Er worden regelmatig ontmoetingsmomenten ingericht.
 • Er is een nultolerantie ten opzichte van drugs.  Wanneer bepaalde plaatsen verdacht worden van drugsdealen of druggebruik, treden gemeente en politie drastisch op.  Er wordt echter ook ingezet op preventie.  Hierbij worden ook uitbaters van horecazaken betrokken, jeugdverenigingen en organisatoren van fuiven.  Tijdens evenementen wordt er actief gesensibiliseerd, ook naar alcoholmisbruik.
 • Op strategische plaatsen worden veiligheidscamera’s geplaatst.

Besluit

Als u op zoek was naar grote infrastructuurprojecten die wij in gedachten hadden voor Oudsbergen, dan bent u wellicht bedrogen uitgekomen.  Het beleid dat wij voor u in petto hebben, draait immers in de eerste plaats om u en om het karakter van onze gemeente.  We willen geen prestigeprojecten die stukken van mensen kosten, we willen een beleid op maat van ons Oudsbergen.  We willen dat het geld in eerste instantie gebruikt wordt voor projecten waar u echt op zit te wachten.  We willen dat elke Oudsbergenaar een tastbaar voordeel heeft bij de gemeentefusie, en dat de opcentiemen op de onroerende voorheffing dus omlaag gaan.

 

Wij willen bovenal een gemeente waar iedereen welkom is en waar het niet uitmaakt wie je kent of voor welke politieke partij je sympathie hebt.  Een gemeente met gezellige dorpskernen, waar mensen elkaar opnieuw leren kennen.  Een gemeente waar de jeugd zich goed voelt en kansen krijgt om initiatieven te nemen.  Een Oudsbergen waar ouderen elkaar ontmoeten in de centra en groene ruimtes.  Een gemeente met een uitgebreid netwerk aan mensen die voor elkaar willen zorgen.  Een Oudsbergen zonder drempels voor mensen met een beperking en een gemeente die iedereen actief wil betrekken in het sociale weefsel, ook mensen met een bescheiden budget.  Een gemeente waar inspanningen worden gedaan om eenzaamheid op te sporen en aan te pakken.

 

We willen dat er iets te beleven valt in Oudsbergen.  Dat handelaars en horeca zin krijgen om zich in onze prachtige gemeente te vestigen, omdat ze zich welkom en ondersteund voelen.  We willen bruisende centra, waar alles uit de kast wordt gehaald om leegstand tegen te gaan.  Wij willen een gemeente waar men van aanpakken weet en een gemeentebestuur dat begrijpt wat ondernemen is en haar ondernemers dan ook actief ondersteunt. We willen een gemeente die een hart heeft voor haar verenigingen en sportclubs en samen met de verenigingen hun toekomst uittekent en ondersteunt.

 

We willen een gemeente waarvan elke inwoner weet waar ze voor staat.  Een gemeente waar helder wordt gecommuniceerd en waarvan het beleid dicht bij u staat.

 

Een gigantische groene gemeente.  

Een gezonde gemeente.  

Een sprankelend Oudsbergen met karakter.