Frieda Gijbels

Frieda is geboren in 1975 en mama van 3 kinderen.  Ze is tandarts-specialist in de parodontologie en doctor in de medische wetenschappen en is zaakvoerder van een praktijk in Opglabbeek.  Ze is getrouwd met Jochen Schuermans en woont in de deelgemeente Ellikom, waar ze ook geboren en getogen is. 

Frieda is lid van het nationale N-VA partijbestuur, van de nationale partijraad en is voorzitter van het arrondissementeel (Limburgs) N-VA bestuur.

Frieda haalt graag een frisse neus tijdens het joggen en breit en haakt dat het een lieve lust is.  Daarnaast kan ze het niet laten af en toe een kritische kanttekening te maken bij de dingen des levens op haar blog (http://friedagijbels.com).

Ze heeft zich geëngageerd binnen de N-VA omdat ze ervan overtuigd is dat een moderne samenleving nood heeft aan een partij die de verzuiling overstijgt en die op een onafhankelijke en frisse manier antwoorden kan zoeken en bieden.   

Ze vindt het belangrijk dat iedereen zich naar eigen vermogen inzet in de samenleving, zodat er voldoende middelen worden gegenereerd om mensen die daar nood aan hebben op maat te ondersteunen. 

Het is voor haar belangrijk dat er blijvend wordt gewerkt aan het afbouwen van overbodige structuren.  Elke cent die onze samenleving genereert, moet optimaal worden besteed.  Een lange termijn visie is hierbij onvermijdelijk, het zijn immers onze kinderen die verder zullen moeten met wat wij achterlaten.  Het algemeen belang moet steeds primeren. 

Ze vindt het niet meer dan logisch dat mensen in de toekomst langer zullen werken, aangezien de levensverwachting ook stijgt.  Het zal zaak zijn creatief om te springen met mankracht, zodat een job een verrijking en een uitdaging blijft, en net zoals vrije tijd een deel van het leven. 

Frieda heeft een hart voor mens en maatschappij, voor wetenschap en kunst, maar ook voor natuur.  We moeten onze omgeving koesteren en er zorg voor dragen.  Ze hoedt zich echter voor alles wat ruikt naar complottheorieën en doemdenkerij en staat achter een wetenschappelijk onderbouwde en realistische benadering van ecologische thema's, met ruimte voor economie én ecologie.