Hoe minder politici, hoe beter

Op 28 november 2016, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Vanavond werd de principiële beslissing genomen om te fuseren met onze buurgemeente Opglabbeek.  Al zijn we een groot voorstander van doorgedreven intergemeentelijke samenwerking, toch hadden we enkele bedenkingen:

 

Hoe minder politici en politieke structuren, hoe meer middelen er overblijven om onze samenleving vorm en inhoud te geven.    

Het geld dat we als gemeenschap bij elkaar brengen moet optimaal worden ingezet om die gemeenschap te laten functioneren, niet om structuren te financieren en postjes te garanderen.

Zo werd het provinciale bestuursniveau al ingekrompen en dit mag voor ons part nog verder inkrimpen en mettertijd verdwijnen.

We zijn er immers van overtuigd dat de toekomst ligt bij grotere en sterkere gemeenten.  Het gemeentelijke niveau staat het dichtst bij de burger en kan maatwerk leveren, dat afgestemd is op specifieke lokale karakteristieken.  Er kan op die manier ook een gerichtere toekomstvisie worden ontwikkeld en gerealiseerd, die elke inwoner ten goede komt.

De fusie tussen Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek, die nu op tafel ligt, zal een gemeente genereren van een 23.000-tal inwoners.  We vragen ons af of dit de gewenste schaalgrootte is.  Er zullen nog 12 Limburgse gemeenten groter zijn dan onze nieuwe gemeente, nu al, zonder eventuele toekomstige fusies mee te rekenen.  Zullen we genoeg slagkracht hebben om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan?  Spelen we mee ten opzichte van andere gemeenten?  Hadden er niet meer gemeenten betrokken moeten worden? 
Een ernstig onderzoek hieromtrent is volgens ons niet gebeurd.   Zullen we op termijn niet verplicht worden opnieuw te fusioneren? 

We hebben een sterk vermoeden dat er meer in het spel is dan louter het nastreven van efficiëntiewinsten.  Zou het kunnen dat het besturen van een grotere gemeente mooier staat op het CV?  Het lijkt geen toeval dat buurgemeente Opglabbeek, met ook een absolute meerderheid van dezelfde partij, werd uitgekozen als fusiepartner.  As, een kleine gemeente, die bijna op natuurlijke wijze bij Opglabbeek hoort, werd immers niet op een ernstige manier geconsulteerd.  De meerderheid heeft daar dan ook - toevallig of niet - een andere constellatie.

Dat het streven naar efficiëntiewinsten helemaal niet prioritair is, werd pijnlijk duidelijk tijdens de fusiecommissievergaderingen.  Onze fractie vroeg immers naar de verwachte efficiëntiewinsten en schaalvoordelen.  We bleven op onze honger zitten. 

Het uiteindelijke doel van gemeentelijke schaalvergroting moeten een grotere slagkracht, en een betaalbaar bestuur zijn.  Bovendien wordt er een schuldenkwijtschelding voorzien van ongeveer 11.5 miljoen euro als beloning voor een vrijwillige gemeentefusie.

Al deze voordelen, efficiëntiewinsten en toelages, moeten ten goede komen aan de inwoners.  Het zou een schande zijn als de schuldenkwijtschelding bijvoorbeeld gebruikt zou worden voor onnodige prestigeprojecten, zoals het masterplan rond de Commanderij van Gruitrode.

We hopen dat de meer dan 11 miljoen euro schuldenkwijtschelding die de fusiegemeente krijgt, direct vertaald zal worden in een belastingverlaging voor de inwoners.  We gaan er alleszins van uit dat de belastingen nu eindelijk kunnen dalen tot minder dan het Vlaams gemiddelde van 7.27%.

Verder willen we, samen met onze collega's uit Opglabbeek, aangeven dat wij de gemeente willen besturen met een minimum aantal schepenen.  Voor een gemeente van slechts 23.000 personen, moeten 6 schepenen volstaan, ook al  is er een toezegging van de Vlaamse regering dat men in de eerste twee legislaturen extra schepenen mag voorzien. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is