Mobiliteit en openbare werken

Reeds in haar  verkiezingsprogramma schoof de N-VA mobiliteit en verkeersveiligheid naar voren als één van de topprioriteiten voor de komende legislatuur.

Wat betreft de algemene verkeersveiligheid in onze gemeente, dient er volgens de N-VA een overzicht gemaakt te worden van alle verkeersonveilige “zwarte punten” in de verschillende deelgemeentes. Voor elk van deze risicoplaatsen  dient een concreet actieplan te worden opgemaakt om de veiligheid te verbeteren, in samenspraak met de betrokken inwoners, middenstand en in het bijzonder de scholen.

De N-VA wil dat het goederenverkeer vlot kan verlopen. De nieuwe verbindingsweg heeft in dat opzicht reeds een aantal verbeteringen aangebracht, zoals de toegankelijkheid naar industriegebied “Klein-Heide”. Toch blijkt zwaar transport te vaak in de kernen van de deelgemeenten aanwezig te zijn en zelfs kleine landelijke wegen te gebruiken, met onveilige situaties voor onze inwoners tot gevolg. Daarom vindt de N-VA dat een omleidingsweg richting Peer-Helchteren even noodzakelijk is als de omleidingsweg richting industrieterrein “Klein Heide”. Zoniet zal het centrum van Meeuwen een bottleneck blijven.

Verder vindt de N-VA dat kleinere landelijke wegen zo veel mogelijk verkeersluw moeten worden gemaakt om ongestoord wandelen, paardrijden en fietsen, de troeven waarmee Meeuwen-Gruitrode zich toch toeristisch wil profileren, toe te laten.

Nieuws over dit onderwerp